ŽODIS tarp mūsų

Mieli skaitytojai!

Nuoširdžiai mylėkite vieni kitus
broliška meile;
lenktyniaukite tarpusavio pagarba,
nebūkite apsileidę, bet uolūs,
karštos dvasios, tarnaukite Viešpačiui.
Nes ir patys esate pašaukti paveldėti palaiminimo.
(plg. 1 Pt 3, 8. 9)

2016 m. LIEPOS–RUGPJŪČIO numeryje:

straipsniai apie jaunimą ir tikėjimą

– eilinio liturginio laiko meditacijos

LIEPOS 1–10 d. meditacijos jau svetainėje!

2016 m. liepos–rugpjūčio meditacijos
Numerio viršelis
Mylimieji, mylėkime vieni kitus,
nes meilė yra iš Dievo.
Kiekvienas, kuris myli,
yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą.
Mylimieji, jei Dievas mus taip pamilo,
tai ir mes turime mylėti vieni kitus.
1 Jn 4, 7. 1

Straipsniai

MYLĖKIME VIENI KITUS

Liepos mėnesį maždaug du milijonai jaunuolių iš viso pasaulio suplūs į Lenkiją susitikti su popiežiumi Pranciškumi. Jis supranta jaunimo rūpesčius ir drauge kliaujasi jo idealizmu, troškimu pokyčių. Pranciškus mus ragina verčiau rinktis būti gailestingus, o ne teisti, žvelgti į Jėzų, kurio gailestingumas tveria amžiais.

NORIU TIKĖTI

Ką jaunimas galvoja apie tikėjimą? Tėvai ir ganytojai, suprantantys savo vaikų mąstyseną, įgauna didesnių galimybių prisibelsti į jų protą ir širdį ir labiau geba padėti jiems ugdytis tikėjimą.

ĮŽENGTI Į JŲ PASAULĮ

Nemažai tėvų ir parapijiečių, stengdamiesi pasiekti XXI amžiaus jaunimą, vis dar taiko XIX amžiaus pedagoginius metodus. Statyti tiltus tarp skirtingų kartų mokykimės iš Jėzaus! Jis visada ieškojo gėrio žmonėse ir jį panaudojo, stengdamasis žmones patraukti savęsp.

Federica Paparelli-Thistle. ATEIKITE!

Šv. Leopoldas Mandičius klausyklą pavertė gailestingumo prieglobsčiu.

Meditacijos

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |