ŽODIS tarp mūsų

MŪSŲ VIEŠPATIE, ŠVENTUMO ŠALTINI!

Tu stiprini visus Tavimi pasitikinčius ir nuoširdžiai Tavo valią vykdančius.
  Tu stiprinai ir vyskupą Teofilių, kai dėl Tavo vardo jis kentėjo kalėjimuose bei lageriuose ir liko Tau ištikimas.
  Suteik malonę, kad mes, kadaise jį turėję vyskupu, dabar galėtume turėti šventuoju ir užtarėju danguje...

2017 m. GEGUŽĖS–BIRŽELIO numeryje:

straipsniai pagelbės maldingai laukti Sekminių ir arkivyskupo Teofiliaus beatifikacijos;

– taip pat rasite likusio Velykų liturginio laiko ir birželio mėnesio meditacijas.

GEGUŽĖS 1–10 d. meditacijos jau svetainėje!

2017 m. gegužės–birželio meditacijos
Numerio viršelis
Žiūrėkite, kokia meile
apdovanojo mus Tėvas:
mes vadinamės Dievo vaikai –
ir esame!
1 Jn 3, 1

Straipsniai

Raniero Cantalamessa OFM Cap.
„IMKITE ŠVENTĄJĄ DVASIĄ“

Per Šventąją Dvasią tampame artimi su Dievu. Dievą imame pažinti nebe iš nuogirdų, bet asmeniškai. Dvasia, veikdama kiekvieno tikinčiojo širdyje, moko tiesos, padeda suvokti, kas Dievui labiausiai patinka ir kas labiausiai atitinka Kristaus Dvasią. Dvasia yra pati mūsų paguoda. Tad trokškime Jos ir šaukimės!

Raniero Cantalamessa OFM Cap.
„GAUSITE JOS GALYBĖS“

Tikroji evangelizacija – tai skelbimas Šventosios Dvasios galia. Kad tikrai skelbtume su Dvasios galybe, turime melstis ir būti klusnūs Dievo valiai, taip pat mylėti tuos, pas kuriuos esame siunčiami skelbti Evangelijos. Tad melskime: „Ateik, Šventoji Dvasia!“

TEOFILIUS – TIKRAS DIEVO IR MŪSŲ DRAUGAS

Šventieji – gyvi žmonės, kuriems rūpi mūsų likimas. Šventumas – tai draugystė su Dievu ir su žmonėmis. Tai įstabiai pasireiškė arkivyskupo Teofiliaus gyvenime. Net ir pats jo vardas – Teofilius – reiškia Dievo draugas, Dievo bičiulis. Perskaitę šį straipsnelį sužinosite, kas sieja šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresę ir garbingąjį Teofilių, apie arkivyskupo Teofiliaus meilę Švč. Jėzaus Širdžiai, apie jo džiaugsmą visuose sielvartuose ir begalinį kliovimąsi Dievu.

Meditacijos

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |