ŽODIS tarp mūsų

Mieli skaitytojai ir rėmėjai!

Sulaukėme visokeriopos Jūsų paramos bei padrąsinimo. Tikime, kad sulaukėme ir šviesaus atminimo Vinco Kolyčiaus užtarimo. Tad kelionę į Jūsų namus ir širdis 2014-aisiais tęsiame!

Ir toliau tikimės Jūsų rūpesčio, maldos bei paramos, nes ŽODŽIUI tarp mūsų reikia 1000 naujų skaitytojų! Kaip prisidėti konkrečiai?..

LAPKRIČIO–GRUODŽIO numeryje:
straipsniai. Kodėl Žodis tapo kūnu? Kalėdos yra džiaugsmo metas, o kuo jos susijusios su auka? Kokie buvo Jėzaus seneliai – Joachimas ir Ona, Mergelės Marijos tėvai?
meditacijos, padedančios kasdien skonėtis Dievo žodžiu.

LAPKRIČIO mėnesio 1–10 d. meditacijos jau svetainėje!

ŽODŽIO tarp mūsų ieškokite...

   
2014 m. lapkričio–gruodžio meditacijos
Numerio viršelis
Su aušra atskleisk man
savo ištikimą meilę,
nes tavimi pasitikiu.
Parodyk man kelią, kuriuo turiu eiti,
nes į tave keliu savo širdį.
Ps 143, 8

Straipsniai

GYVASIS ŽODIS
Skonėkimės Kalėdų džiaugsmu

Straipsnelyje rašoma apie džiaugsmo palaiminimą, nužengusį žemėn su Amžinuoju Dievo Žodžiu, tapusiu kūnu ir gyvenusiu tarp mūsų. Tas Žodis yra tikras Dievas ir tikras žmogus. Tai JĖZUS, mūsų gyvenimo pamatas ir mūsų dangus.

MEILĖ GIMDO MEILĘ
Kodėl Žodis tapo kūnu?

Jėzus dėl mūsų, žmonių, nužengė iš dangaus ir tapo viskuo į mus panašus. Kalėdos apima ir džiaugsmą, ir auką. Džiaugsmą, nes gimė Kristus! Šis didis džiaugsmingas įvykis turi milžinišką kainą: Dievo Sūnus paliko dangaus garbę ir įžengė į nuodėmės ir mirties temdomą pasaulį. Tam tikra prasme Jėzaus gimimas buvo lygiai tokia pati didžiulė auka, kaip ir Jo mirtis.

ATEIKITE IR PAMATYSITE
Pažvelk į Kristaus šlovę

Apaštalas Jonas rašė: „Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome jo šlovę (Jn 1, 14)“. Ir mes, kaip Jonas, galime sutikti Jėzų, išvysti Jo šlovę ir patirti Jo meilę. Toks yra tikrasis advento pažadas.

Therese Boucher
MALONĖS KUPINI SENELIAI
Ko galime pasimokyti iš šventųjų Joachimo ir Onos?

Šie šventieji seneliai, kurių istoriją brangina tikinčiųjų kartos, mus teišmoko atsiverti Dievo netikėtumams. Teišmoko jie mus priimti kantrumo ir ištikimybės palaiminimus. Ir tepadeda mums įžvelgti, kad visi esame didelės, įstabios Dievo meilės savo tautai dalis!

Meditacijos

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |