ŽODIS tarp mūsų

Mieli skaitytojai ir rėmėjai!

Sulaukėme visokeriopos Jūsų paramos bei padrąsinimo. Tikime, kad sulaukėme ir šviesaus atminimo Vinco Kolyčiaus užtarimo. Tad kelionę į Jūsų namus ir širdis 2014-aisiais tęsiame!

Ir toliau tikimės Jūsų rūpesčio, maldos bei paramos, nes ŽODŽIUI tarp mūsų reikia 1000 naujų skaitytojų! Kaip prisidėti konkrečiai?..

Liepos mėnesio 1–10 d. meditacijos jau svetainėje!

ŽODŽIO tarp mūsų ieškokite...

Parsisiųskite ŽTM plakatus A4 | A3

JUBILIEJINIS REDAKCIJOS ŽODIS KIEKVIENAM IR KIEKVIENAI...

VIEŠPATIE, SUSTIPRINK MŪSŲ TIKĖJIMĄ IR NUOLAT KURSTYK MUMYSE ŠVENTOSIOS DVASIOS UGNĮ. ALELIUJA.

   
2014 m. liepos–rugpjūčio meditacijos
Numerio viršelis
Pradžioje buvo ŽODIS.
Tas ŽODIS buvo pas Dievą,
ir ŽODIS buvo Dievas.
Tas ŽODIS tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų;
mes regėjome jo šlovę –
šlovę Tėvo viengimio Sūnaus
pilno malonės ir tiesos.
Jn 1, 1. 14

Straipsniai

Redakcijos žodis

Stephen J. Binz. Atveriant Kristaus knygą.
Senoji lectio divina praktika

Ankstyvosios Bažnyčios krikščionys skaitydavo Šventąjį Raštą būtent lectio divina būdu. Užuot stengęsi Šventojo Rašto tekstą išgvildenti ir įvaldyti, jie stengdavosi šiuo būdu susitikti su tekstu, o per jį galiausiai susitikti su pačiu Viešpačiu. Lectio divina moko, kad Biblija yra ne tik naudingos informacijos knyga, bet pirmiausia gyvas Dievo žodis, galintis keisti mūsų gyvenimą. Taigi skaitome Bibliją lectio divina būdu veikiau ne tam, kad įgytume žinių, bet kad būtume perkeisti.

Stephen J. Binz. Priimti Dievo dovaną
Lectio divina judesiai

Lecto divina yra maldos būdas, siekiantis patį mūsų maldos pagrindą – ilgesį, kad Dievas išlietų mumyse savo malonę ir mums save apreikštų. Jei kreipiamės į Šventąjį Raštą su lūkesčiu ir pasitikėjimu, pamatysime, kaip mūsų širdys bus atvertos šioms didžioms Dievo dovanoms, visuomet vedančioms link aha! momentų mūsų gyvenime. Nėra vieno vienintelio metodo, kaip praktikuoti lectio divina. Tai nėra žingsnis po žingsnio sistema. Iš tiesų dvasiniai ankstyvosios Bažnyčios mokytojai niekada nepasitikėjo pernelyg griežtai apibrėžtais maldos metodais. Jie visuomet stengėsi palikti vietos laisvam atsiliepimui į Dvasios įkvėpimus.

Stephen J. Binz. Labiausiai palaiminta tarp moterų
Marija – mūsų lectio divina pavyzdys

Mes esame pašaukti kaip Marija ir drauge su ja būti žodžio žmonėmis. Esame pašaukti įkūnyti Kristų pasaulyje. Lectio divina metu klausomės, apmąstome, meldžiamės, ilsimės ir liudijame gerąją išgelbėjimo žinią savo gyvenimu. Būdami klusnūs, džiaugsmingi ir dėkingi už tai, ką Dievas padarė, mes galime kviesti ir kitus žmones tapti to paties naujo mus perkeitusio gyvenimo dalininkais.

Meditacijos

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |