ŽODIS tarp mūsų

Mieli skaitytojai!

TAVO PRISIKĖLIMU, KRISTAU,
DŽIAUGIASI DANGUS IR ŽEMĖ.

Į TAVO DVASIOS KVIETIMĄ SKUBAME ATSILIEPTI:
„ATEIK, VIEŠPATIE JĖZAU, ALELIUJA!“

2016 m. GEGUŽĖS–BIRŽELIO numeryje:

straipsniai apie Šventąją Dvasią

– Velykų meto ir eilinio liturginio laiko meditacijos

GEGUŽĖS 1–10 d. meditacijos jau svetainėje!

 

2016 m. gegužės–birželio meditacijos
Numerio viršelis
Jei jumyse gyvena Dvasia to,
kuris Jėzų prikėlė iš numirusių,
tai jis – prikėlęs iš numirusių Kristų Jėzų –
atgaivins ir jūsų mirtinguosius kūnus
savo Dvasia, gyvenančia jumyse.
Rom 8, 11

Straipsniai

Tėvas Raniero Cantalamessa. IŠSILIEJUSI DIEVO MEILĖ
Sekminės skirtos mums visiems

Tėvas Raniero Cantalamessa. NAUJAS NAUJO GYVENIMO ĮSTATYMAS
Dievo Įstatymas įrašytas mūsų širdyse

Tėvas Raniero Cantalamessa. JĖZUS KRISTUS YRA VIEŠPATS!
Skelbimas, keičiantis mūsų gyvenimą

Tėvas Raniero Cantalamessa. TAVO VALIA – MANO DŽIAUGSMAS
Priimti klusnumo dovaną

Hallie Riedel. ŠVENTOSIOS KANKINĖS PERPETUA IR FELICITA

Meditacijos

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |