ŽODIS tarp mūsų

Mieli skaitytojai!

Jesės šaknis pražydusi, šakelė, vaisių davusi: štai Motina pagimdžiusi, mergelė amžiams likusi.

Į ėdžias būti guldomas šviesos Kūrėjas leidosi, su Tėvu dangų kūrusis štai motinos suvystytas.

Išganymo šviesa arti, mirties tamsybė įveikta, ateikite, tikėkite visi, kad Dievas užgimė.

Sausio 1–10 d. meditacijos jau svetainėje!

2016 m. SAUSIO–VASARIO numeryje:

straipsniai apie „ŽODŽIO tarp mūsų gimimą“;

– Kalėdų meto, eilinio laiko ir gavėnios meditacijos.

Šlovinkime Dievo Žodį, prieš visus amžius buvusį ir laike mums užgimusį! Džiugiai Jam tarkime:

„TEDŽIŪGAUJA ŽEMĖ, NES TU ATĖJAI!

 

2016 m. sausio–vasario meditacijos
Numerio viršelis
„Eikš, – sako man širdis, –
jo veido ieškok!“
Tavo veido, VIEŠPATIE,
aš ieškau!
Ps 27, 8

Straipsniai

Joe Difato. KAIP GIMĖ „ŽODIS TARP MŪSŲ“

Šiame straipsnelyje apžvelgiami trisdešimt penkeri Žodžio tarp mūsų leidybos metai

Joe Difato. ATIDUOTI TAI, KĄ DIEVAS DAVĖ
Kokia yra „Žodžio tarp mūsų“ žinia?

Žodį tarp mūsų leisti paskatino noras atiduoti kitiems tai, ką Dievas davė žurnalo leidėjams. Tad ką Dievas davė ir kuo jie dalijasi?

Leo Zanchettin. KURIANTIS, LAISVINANTIS, GYVAS IR VAISINGAS
Kodėl mums patinka rašyti apie Šventąjį Raštą?

Žodis tarp mūsų nori su jumis dalytis kuriančiu, laisvinančiu, gyvu ir vaisingu Dievo žodžiu.

KAD DIEVO ŽODIS NEŠTŲ VAISIŲ

Straipsnelyje pateikiama praktinių patarimų, kaip skaityti Šventąjį Raštą.

Meditacijos

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |