ŽODIS tarp mūsų

rugsėjis–spalis

© ŽODIS tarp mūsų
 ››› 
Archyvas
 ››› 
2014
 ››› 
rugsėjis–spalis
Numerio viršelis
Užguitieji ir vargšai ieško vandens,
o jo nėra, liežuvis džiūsta jiems nuo troškulio.
Aš, VIEŠPATS, juos išgirsiu,
aš, Izraelio Dievas, jų nepaliksiu.
Ant plikų kalvų atversiu upes ir šaltinius slėniuose.
Dykumą paversiu tvenkiniais
ir išdžiūvusią žemę – versmėmis vandens.
Iz 41, 17–18

Straipsniai

NELYSTAMAS LOBIS
Stiprios draugystės žymės

Pasaulyje, vertinančiame savikliovą ir nepriklausomybę, tikinčiųjų tarpusavio meilės liudijimas byloja daug galingiau nei bet koks pamokslavimas. Niekas negeba labiau patraukti, kaip laiko išmėginti santykiai, atrėmę nuodėmės ir pagundų mestus iššūkius, sutvirtinti ilgametės ištikimybės.

IŠMĖGINTA TIKRA DRAUGYSTĖ
Palaiminimai išliekantiems ištikimiems išmėginimų metu

Sunku išsaugoti artimą draugystę, kai vienas iš draugų patiria išmėginimų metą. Tačiau koks lobis yra laiko išmėginta draugystė! Kaip gera žinoti, kad Dievas yra tokios draugystės dalininkas! Koks palaiminimas jausti, kad Jis nori sustiprinti mūsų meilę vienas kitam, sustiprinti taip, kad mūsų draugystė atspindėtų Jo meilę savo tautai!

GYVYBĘ GELBĖJANTIS VAISTAS
Mokytojų žodžiai apie draugystę

Krikščionys visais laikais daug rašė apie draugystės, grindžiamos Kristaus meile, palaiminimus ir iššūkius. Šiame straipsnelyje pateikiama šiek tiek ištraukų, parinktų iš trijų skirtingų laikotarpių iškilių krikščionių raštų.

Craig E. Morrison O. Carm.
GERK IŠ VERSMĖS
Šv. Efremas moko, kaip išgirsti Viešpaties balsą Šventajame Rašte

Efremas pataria: „Džiaukis tuo, ką išgėrei, nesiskųsdamas, kad tiek daug dar liko. Tai, ką išgėrei, yra tavo dalis, o tai, kas liko, yra tavo paveldas.“ Kitaip tariant, tai, ką išgeri, gauni šiandienai, o rytoj visada tavęs laukia dar daugiau. Aš primenu šį naudingą šventojo Efremo patarimą išgirdęs dejuojančius žmones, kad jie ne viską suprato ar gebėjo priimti iš kurios nors Evangelijos pastraipos. Skaityk tekstą kuo akyliausiai. Įsidėmėk visas detales ir smulkmenas. O tada džiaukis Dvasios teikiamomis įžvalgomis. Džiaukis, kad ši pastraipa gali tave keisti būtent dabar, šią akimirką!

Meditacijos

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |