ŽODIS tarp mūsų

2014 m. kovas–balandis

© ŽODIS tarp mūsų
 ››› 
Archyvas
 ››› 
2014
 ››› 
kovas–balandis
Numerio viršelis
VIEŠPATS, tavo Dievas,
pergalę teikiantis galiūnas, yra tavyje:
jis noriai džiaugsis tavimi,
atnaujins tave mylėdamas
ir džiūgaus dėl tavęs giesme.
Sof 3, 17

Straipsniai

Žingsnis laisvės link! tolyn

Įžeidimai mumyse palieka gilias, ilgai negyjančias žaizdas, įsispaudžia mūsų atmintyje. Tos žaizdos vis prasiveria ir trukdo mums giedriai mąstyti bei veikti. Atradę atleidimo malonę leidžiame Dievui mus išlaisvinti iš kaustančių ir slegiančių apmaudo, pykčio, kaltės grandinių.

Tėve, atleisk jiems!! tolyn

Savo jėgomis atleisti itin sunku, ypač jei mūsų žaizdos didelės. Bet visa pasikeičia suvokus Jėzaus gailestingumą mums.

Vienos šeimos nariai! tolyn

Atleisdami kuriam nors žmogui, naudojamės didžia malone kalbėtis, bendrauti su Dievu. Mes patvirtiname, kad tas žmogus vertas atleidimo jau vien todėl, kad yra Tėvo mylimasis. Atgailodami prašome Viešpatį atleisti mums ir atleisti mus įžeidusiajam

Tėvas John Bohrer, Joseph Soutzenberger
Džiaugsmo paslaptis! tolyn

Pranciškus gebėjo įžvelgti tiesioginį ryšį tarp savo kentėjimų ir džiaugsmo. Jis suvokė, kad kančia kyla iš savanaudiškumo ir puikybės. Ir atrado džiaugsmą atsisakydamas savęs, netgi apiplėšdamas save.

Meditacijos

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2021 m. LAPKRIČIO–GRUODŽIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu 2022 metams nuo lapkričio 1 d.: prenumeruok.lt. SKUBĖKITE!

Jei esate prenumeratorius ir dėl pandemijos Jūsų šalyje žurnalas Jūsų nepasiekia, rašykite mums , atsiųsime PDF.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių! Dievo žodis teišsklaido mūsų nerimą!