ŽODIS tarp mūsų

2014 m. gegužė–birželis

© ŽODIS tarp mūsų
 ››› 
Archyvas
 ››› 
2014
 ››› 
gegužė–birželis
Numerio viršelis
Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo,
kas žmogui į mintį neatėjo,
tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli.
Dievas mums tai apreiškė per Dvasią,
nes Dvasia visa pažįsta, net Dievo gelmes.
1 Kor 2, 9–10

Straipsniai

Jėzus yra visuose Dievo slėpiniuose tolyn

Kristus yra mūsų tikėjimo šerdis. Jis vienija ir padaro tvarų mūsų tikėjimą. Visa kūrinija yra sukurta Jame, skirta Jam, nukreipta į Jį ir visa istorija pasiekia pilnatvę Jame.

Jėzus yra arčiau tavęs, nei manai tolyn

Geriausiai pažįstame Kristų kaip Kristų mumyse, o ne kaip istorijos veikėją ar tolimų įvykių dalyvį. Pakalbėkime apie Kristaus norą tapti Kristumi tavyje, manyje, kiekviename iš mūsų.

Tai ne svajonė, o Jėzaus pažadas tolyn

Dievas nenori mūsų apkrauti naštomis. Štai kodėl turime tikėti slėpiniu, kad KRISTUS mumyse – garbės viltis. Gyvendamas mūsų širdyse Jėzus trokšta atskleisti savo garbę. Jis nori, kad mes atsigręžtume į Jį malda, kad paklustume Jo įsakymams ir stengtumės mylėti vieni kitus, nes taip darydami Jam suteikiame dar vieną progą atsiskleisti pačiam ir atskleisti savo garbę.

Sami El-Yousef
Išlaikykime gyvą tikėjimo liepsną tolyn

Vienos senos krikščionių šeimos, karta iš kartos gyvenančios Jeruzalėje, narys pasakoja apie krikščionims tenkančius iššūkius Šventojoje Žemėje ir kviečia būti jų garbės dalininkais ir mus.

Meditacijos

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. GEGUŽĖS–BIRŽELIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!