ŽODIS tarp mūsų

2015 m.kovas–balandis

© ŽODIS tarp mūsų
 ››› 
Archyvas
 ››› 
2015
 ››› 
kovas–balandis
Numerio viršelis
Pabusk, šiaurės vėjau!
Atpūsk, pietų vėjau!
Padvelk į mano sodą,
tepasklinda plačiai jo kvapai!
Teateina mylimasis į savo sodą,
tevalgo jo geriausius vaisius.
Gg 4, 16

Straipsniai

MIRTIS KRITO
Jėzaus prisikėlimas visa pakeitė

Didžioji geroji Velykų nešama žinia – Jėzus sutrynė mirtį, Jis ją pergalėjo. Nepaisant to, mums bus metami iššūkiai, nežinome, ar tikrai laimėsime kiekvieną kovą. Tačiau Dievas niekada nežadėjo, jog gyvenimas bus nesibaigianti sėkmių virtinė. Jis mums pažadėjo malonę ir stiprybę visus iššūkius įveikti tikint ir pasitikint.

RAMYBĖ JUMS!
Velykų pažadas ir dovana

Visos kliūtys, trukdančios taikai, pašalintos! Jėzus stovi tarp mūsų kaip atleidžiantis Gelbėtojas, o ne kaip rūstus teisėjas. Jis stovi priešais mus teikdamas mums savo ramybę. Ramybė jums – daug daugiau, nei vien malonus pasveikinimas. Tai Visagalio Dievo pažadas ir dovana!

GYVENIMAS, ŠEIMA, ARTUMAS
Trys Velykų palaiminimai

Jėzaus prisikėlimas – tai kiekvieno iš mūsų visiškai naujo gyvenimo pradžia. Kaip tai patiriame svo gyvenime?

Robert G. Kennedy
ŠVENTOSIOS KOTRYNOS SIENIETĖS TARNYSTĖ

Kas galėjo tikėtis, kad neišsilavinusi, paprasta jauna moteris taps tokia svarbi Bažnyčios ir pasaulio veikėja? Kas galėjo tai žinoti? Tik vienas Dievas, atsiuntęs į pasaulį savo Sūnų kaip nuolankų ir paprastą vaiką!

Meditacijos

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. GEGUŽĖS–BIRŽELIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!