ŽODIS tarp mūsų

2016 m. rugsėjis–spalis

© ŽODIS tarp mūsų
 ››› 
Archyvas
 ››› 
2016
 ››› 
rugsėjis–spalis
Numerio viršelis
Sakyk kaliniams „Išeikite!“
ir tiems, kurie tamsybėse: „Eikite į šviesą!“
Pakelėse jie ganysis,
ant plikų kalvų visur jie ras ganyklų.
Nekęs nei alkio, nei troškulio,
nekenks jiems nei dykumų vėjas, nei saulė,
nes gailestingasis juos veda
ir nuveda prie čiurlenančių šaltinių.
Iz 49, 9–10

Straipsniai

Louise Perrotta. JIS NEIŠSIŽADĖS

Šv. Vincento kelionė pas Jėzų

Vincento kelias į šventumą buvo ilgas ir duobėtas. Bet kartą pasakęs „Seksiu“, jis pamatė, kad Dievas padarė jį gebantį Juo iš tiesų sekti. Vincentas Paulietis yra vienas iš Gailestingumo jubiliejaus šventųjų. Jis ne tik liudijo Dievo gailestingumą darbais, bet ir gyveno jo dvasia.

Vyskupas William Curlin. DRAUGYSTĖ SU MOTINA TERESE

Kiekvienas iš mūsų gali malda bendrauti su Motina Terese ir būti įkvėptas jos nuoširdžios kūrybingos meilės Jėzui. Nors jos nepažinojai asmeniškai, jos paprasti būdai mylėti mes tau iššūkį ir tarsi įgausi naujas akis. Išvysi Jėzų ir gebėsi kur kas geriau numalšinti Jo troškulį meilės darbais.

Angela Burrin. DALIJANTIS ARTUMO STIPRYBE

Ko išmokau savanoriaudama su Motinos Teresės seserimis?

Motina Teresė žmonių rūpinimosi vienų kitais mainus jos namuose vadino „artumo stiprybe“. Ji tikėjo, kad tai pats galingiausias įrankis blogiui įveikti. Ši galybė plaukia iš Jėzaus, gyvenančio kiekviename savo sekėjuje: „tasai, kuris jumyse, didesnis už tą, kuris pasaulyje“ (1 Jn 4, 4). Į mūsų buvimą, į mūsų artumą Kristus įlieja savo stiprybės. Tai Jo stiprybė pripildo mane, kai pažvelgiu į Nukryžiuotąjį ir tariu: „Visa Tau, Jėzau.“

Woodeene Koenig-Bricker. VĖLAI ATSIVERTUSI ŠVENTOJI

Įstabi šv. Elenos tikėjimo kelionė

Elena mums atskleidžia, jog kad ir koks būtų mūsų amžius, niekada nevėlu atsiversti, naujai atsiversti ir vėl imti siekti šventumo. Ji didžiumą savo gyvenimo nugyveno kaip pagonė, tačiau įtikėjusi Išganytoją taip aistringai ir karštai darbavosi dėl tikėjimo, kad tapo šventąja. Elena ankstyvoje jaunystėje tarnavo nešiodama alų, o gyvenimo pabaigoje būdama imperatorė tarnavo Viešpačiui, globodama vargšus. Ji – archeologų, atsivertėlių, sunkių santuokų, išsiskyrusiųjų, imperatorių globėja

Meditacijos

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. GEGUŽĖS–BIRŽELIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!