ŽODIS tarp mūsų

2018 m. liepa–rugpjūtis

© ŽODIS tarp mūsų
 ››› 
Archyvas
 ››› 
2018
 ››› 
liepa–rugpjūtis
Numerio viršelis
VIEŠPATS visuomet bus tau vadovas,
sausros išdegintoje šalyje tave pasotins.
Jis atnaujins tavo jėgas, –
būsi tu nelyginant laistomas sodas,
kaip niekad neišsenkantis šaltinis.
Iz 58, 11

Straipsniai

ASMENIŠKI ASMENINIO DIEVO ŽODŽIAI
Dangiškasis Dievas nori tau kalbėti

Ar tikrai galime išgirsti Dievo balsą? Taip! Dievas apsireiškė pats ir apreiškė savo išmintį – išmintį, kurią nuo amžių paskyrė mums išaukštinti (plg. 1 Kor 2, 7). Jis akina mus leisti apreiškimui persmelkti mūsų širdį ir sielą, kad gyventume gyvenimą, vertą tokio didžio ir garbingo pašaukimo.

KELIANTIS ŽODIS
Kaip Dievas mums kalba?

Apreiškimo dovaną galime palyginti su liftu. Viena vertus, gali išeikvoti visas jėgas besistengdamas perprasti Dievą bei Jo išganymo planą ir vykdyti Jo įsakymus. Tačiau tai panašu į kopimą nesibaigiančiais laiptais aukštyn. Kita vertus, gali įlipti į liftą ir paspausti mygtuką „Aukštyn“. Pažvelkime į tris svarbiausius Dievo „lifto“ veikimo būdus: kūriniją, Raštą ir Bažnyčios Tradiciją.

ATVIRAS DANGUS, ATVIRA ŠIRDIS
Dieviškųjų mainų pažadas

Kaip galime gauti apreiškimo malonę? Tai padės suprasti dieviškųjų mainų tarp Dievo ir mūsų vaizdinys. Juo teigiama, kad Dievas išlieja savo malonę ir palaiminimus mainais už tą laiką, kurį praleidžiame melsdamiesi ar rūpindamiesi kitais žmonėmis.

POPIEŽIUS PRANCIŠKUS APIE DIEVO ŽODĮ

Popiežiaus Pranciškaus žodžiai apie Dievo žodį, mūsų gyvenimo duoną ir mūsų vilties pamatą

REDAKCIJOS ŽODIS

Meditacijos

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. LIEPOS–RUGPJŪČIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!