ŽODIS tarp mūsų

2020 m. kovas–balandis

© ŽODIS tarp mūsų
 ››› 
Archyvas
 ››› 
2020
 ››› 
kovas–balandis
Numerio viršelis
Mes visuomet nešiojame
savo kūne Jėzaus merdėjimą,
kad ir Jėzaus gyvybė
apsireikštų mūsų kūne.
2 Kor 4, 10

Straipsniai

VALTYJE SU JĖZUMI

Neleiskime Jėzui praeiti pro šalį! Neleiskime kaltei, užimtumui ar nerimui mus sulaikyti. Priimkime Jėzų į savo gyvenimo valtį.

IRKIS Į GILUMĄ

Kaip galime tapti klusnesni Dievui savo gyvenime? Klusnumas pirmiausia yra malonė, kylanti iš Jėzaus buvimo valtyje drauge su mumis. Linkstame klusnumą laikyti savo pastangų vaisiumi, bet pirmiausia jis yra Dievo malonė. Tai Dievo artumas įgalina mus ištarti Jam taip.

LIPK IŠ VALTIES

Noriai kvieskime Jėzų į savo valtį, kad Jis mums suteiktų malonę Jam paklusti ir malonę palikus savo patogią vietelę keliauti su Juo į misiją. Suvok visa širdimi, kad Dievas negaili savo malonės. Jam tereikia atviros ir pasitikinčios širdies.

AŠ ESU GYVYBĖS DUONA

Kai švenčiame Eucharistiją, esame kviečiami paragauti ir patirti, koks Dievas geras (plg. Ps 34, 9). Kai valgome Kristaus Kūną ir geriame Jo Kraują, išgyvename progą būti pripildytiems Jo malonės, Jo gyvybės ir meilės.

Meditacijos

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. GEGUŽĖS–BIRŽELIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!