ŽODIS tarp mūsų

2020 m. lapkritis–gruodis

© ŽODIS tarp mūsų
 ››› 
Archyvas
 ››› 
2020
 ››› 
lapkritis–gruodis
2020 m. lapkričio–gruodžio meditacijos
Numerio viršelis
Kas gi nesibijotų, Viešpatie,
ir negerbtų tavojo vardo?!
Juk tu vienas šventas!
Visos tautos ateis ir šlovindamos
puls veidu prieš tave,
nes paaiškėjo tavo teisūs sprendimai.
Apr 15, 4

Straipsniai

Kiekvienais metais liturgijoje Kalėdų link mus palydi trys vedliai: Izaijas, Jonas Krikštytojas ir Marija – pranašas, pirmtakas, motina. Pirmasis iš anksto paskelbė ateisiant Mesiją, antrasis parodė Jį, jau atėjusį į šį pasaulį, o Marija savo įsčiose Jį išnešiojo ir pagimdė. Kas geriau nei ji mus parengs švęsti mūsų Atpirkėjo gimimą? Ji ne tik šventė adventą, ji juo gyveno savo kūne. Kaip kiekviena motina, savo įsčiose nešiojanti vaikelį, ji žino, ką reiškia laukti, ir gali mus pamokyti laukti Kalėdų su viltingu tikėjimu. Tad šį adventą popiežiaus pamokslininko kardinolo Raniero Cantalamessos lydimi apmąstykime tris esminius Šventojo Rašto įvykius, glaudžiai susijusius su Marija: angelo apreiškimą Marijai, Marijos apsilankymą pas Elzbietą ir Kristaus gimimą.

Kardinolas Raniero Cantalamessa OFM Cap.
VIEŠPATIES APREIŠKIMAS MARIJAI

Origenas palygino Mariją su vaško lentele, kurioje Dievas galėjo rašyti tai, ką nori. Mes ją galėtume palyginti su švariu popieriaus lapu po Kūrėjo plunksna. Marija visą save atidavė kuriančioms Dievo rankoms. Jos Dievui ištartas „Taip“ nuskambėjo kaip visos kūrinijos sutikimas, kaip visos kūrinijos „Amen“ į Dievo „Taip“. Pasak Bažnyčios Tėvų, tai, ką Ieva netikėjimu surišo, Marija savo tikėjimu atrišo ir išlaisvino.

Kardinolas Raniero Cantalamessa OFM Cap.
„MANO SIELA ŠLOVINA VIEŠPATĮ“ (Lk 1, 47)

Magnificat yra Marijos giesmė, nes Šventoji Dvasia ją jai priskyrė. Dėl šio priskyrimo Magnificat yra labiau Marijos, nei kad ji pati būtų ją parašiusi. Taigi, nors nesame tikri, kad pati Marija sukūrė šią giesmę, galime neabejoti, kad šios giesmės žodžiais kalba Šventoji Dvasia. Marijos giesmė yra naujas būdas pamatyti Dievą ir pasaulį. Pirmojoje dalyje Marijos žvilgsnis krypsta į Dievą, o antrojoje – į pasaulį ir istoriją.

Kardinolas Raniero Cantalamessa OFM Cap.
„JI PAGIMDĖ SAVO PIRMGIMĮ SŪNŲ“ (Lk 2, 6)

Įstabu, kad Marija yra Dievo Motina, bet kas mums iš to? Kas man iš to, jei Kristus gimė iš Marijos Betliejuje, jei Jis negimė tikėjimu ir mano sieloje? Privalome įsidėmėti, kad Marijos dieviškoji motinystė išsipildo dviejose plotmėse – fizinėje ir dvasinėje. Marija yra Dievo Motina ne vien dėl to, kad fiziškai nešiojo jį įsčiose, bet ir dėl to, kad prieš tai tikėjimu pradėjo jį širdyje. Mes, savaime suprantama, negalime sekti Marijos pirmąja prasme, pradėdami naują Kristų, bet galime ją sekti antrąja prasme, tai yra tikėjimu. Jėzus pirmasis tai pasakė: „Mano motina ir mano broliai – tai tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo“ (Lk 8, 21).

Meditacijos

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. GEGUŽĖS–BIRŽELIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!