ŽODIS tarp mūsų

Redakcijos žodis

© ŽODIS tarp mūsų
 ››› 
Archyvas
 ››› 
2018
 ››› 
liepa–rugpjūtis
 ››› 
Redakcijos žodis

Mieli „Žodžio tarp mūsų“ skaitytojai,

Pirmiausia dėkojame Jums už ištikimybę Dievo žodžiui, kad jį kasdien skaitote, apmąstote, juo maitinatės ir dalijatės. Džiaugiamės, jog kasdienėje maldos kelionėje atsiverčiate ir „Žodį tarp mūsų“. Tikimės, kad ilgus metus šis kuklus leidinėlis Jums buvo naudingas pagalbininkas Viešpaties žodį labiau pažinti, išgirsti ir pamilti, o gal jį atradote visai neseniai ir bendra kelionė tik prasidėjo?..

Ar norite, kad „Žodis tarp mūsų“ būtų leidžiamas ir 2019 metais?

Prieš penkerius metus Gerajam Dievui pasišaukus didžiausią šios misijos palaikytoją Vincą Kolyčių, buvo nustebusių, tikimės, ir dėkingų Dievo Apvaizdai, jog žurnalas tebeeina. Per šiuos metus sulaukėme nuoširdaus Jūsų palaikymo – laiškais ir naujų skaitytojų paieška, žurnalo leidėjų JAV paramos ir, tikime, šviesaus atminimo Vinco užtarimo.

Deja, Lietuvoje keičiantis ekonominėms sąlygoms mūsų turėti ištekliai išseko, esamų skaitytojų žurnalo leidybai palaikyti nepakanka. Ar galime tęsti žurnalo leidybą ateinančiais metais, turime apsisprsti iki lapkričio mėnesio. Iki to meto mums gyvybiškai svarbūs konkretūs žurnalo reikalingumo ženklai ir visokeriopa Jūsų parama. Tai padrąsintų mus rizikuoti ir leistis į kitų metų kelionę.

Kaip prisidėti konkrečiai?

 • Paraginkite susidomėjusius leidinėlį užsiprenumeruoti pašte ar įsigyti. Jis platinamas katalikų knygynuose ir daugelyje didesnių parapijų.
   
 • Jei parapijos bažnyčioje „Žodis tarp mūsų“ nebuvo platinamas, o dabar suradote bent 10 jo skaitytojų, kreipkitės į redakciją (tel. ir adresas paskutiniame puslapyje), atsiųsime žurnalą Jums tiesiogiai.
 • Jei branginate „Žodį tarp mūsų“, įsigykite dar vieną egzempliorių ir padovanokite jį vienam iš vargstančių ar ieškančių paguodos.
   
 • Mieli kunigai, jei „Žodžiu tarp mūsų“ naudojatės savo pamoksluose, paraginkite parapijiečius Dievo žodį skaityti namuose kasdien ir pasiūlykite jiems pagalbą – „Žodį tarp mūsų“. Jei Jūsų parapijoje žurnalas jau skaitomas, galbūt verta užsakyti didesnį jo kiekį ir pasiekti daugiau skaitytojų?
   
 • Jei esate sielovados bendradarbis ar katechetas, mokydamas kasdienę maldą remti Dievo žodžiu, pasiūlykite į pagalbą „Žodį tarp mūsų“.
   
 • Labai svarbios ir tiesioginės jūsų aukos, jas iš anksto susitarus (tel. 8 615 14072) galima atnešti į redakciją (Kaunas, Papilio g. 5, II a.) arba pervesti į sąskaitą banke (jei galite būti paramos teikėjai):
Paramos gavėjas: Viešoji įstaiga „Gyvieji akmenėliai“

Juridinio asmens kodas:
135273045

Sąskaita: LT45 7044 0600 0323 7633

Bankas: AB SEB bankas

Paskirtis: Parama „Žodžio tarp mūsų“ leidybai