ŽODIS tarp mūsų

Kiti leidiniai

Naujausi leidiniai
Viršelis

„Mums reikia klausytis Dievo žodžio! Tai – gyvybės klausimas!“

Lankstinukas apie maldą su Šventuoju Raštu

Kaunas: Gyvieji akmenėliai, 2018. – 12 p.

Leidyklos kaina – 0,30 EUR

Mūsų leidyklos parengtas trumpas įvadas į maldą su Šventuoju Raštu pradedantiems. Temos: Kaip bendrauti su Dievu? Dievo laiškas mums. Kodėl verta kasdien skaityti Šventąjį raštą? Bažnyčios malda persmelkta Šventojo Rašto. Maldos moko pats Šventasis Raštas. Kaip pasirinkti Šventojo Rašto ištrauką? Kaip melstis su Šventuoju Raštu? Kas man padės teisingai suprasti Bibliją? Biblijos žodžiai gali tapti mūsų maldos žodžiais. Skaitydami nepamirškime! Kur galiu įsigyti Bibliją ir kurį leidimą rinktis? Kaip Biblijoje susirasti norimą vietą? Kaip žinoti kokius skaitinius tą dieną skaito visa Bažnyčia? Apie „Žodį tarp mūsų“ – kaip pagalbą maldai su Šventuoju Raštu.

Knygos
Knygos viršelis

Salvador Ros García OCD

Šventosios Teresės maldos būdas

Einant šiuo keliu greičiau pasiekiama kontempliacija

Kaunas: Gyvieji akmenėliai, 2015. – 64 p.

Prekyboje nebėra.

Pirmasis leidinys Teresiškojo Karmelio knygynėlyje – tėvo Salvadoro Roso OCD knygelė, kurioje autorius pačios šv. Jėzaus Teresės, dar žinomos kaip Didžioji Teresė arba Teresė Avilietė, žodžiais išdėsto jos maldos esmę. Ši Visuotinės Bažnyčios pripažinta dvasinio gyvenimo ir maldos Mokytoja remiasi ne teorija, bet savo patirtimi. Pasak jos, malda yra ne kas kita, kaip nuoširdus draugų pokalbis, bendravimas. Tikrai melstis – susitelkus atsiverti besąlygiškai ir mus perkeičiančiai Dievo meilei. Ją sutikę, būdami ištikimi, mokomės mylėti ir atleisti. Tikra malda pasireiškia konkrečiais darbais. Knygelėje apžvelgiama tai, kas padeda melstis, būtinos maldos sąlygos ir vaisiai, taip pat maldos kelyje kylantys sunkumai ir patarimai, kaip juos įveikti. Teresės mokymą apie maldą padeda geriau suprasti jos maldų ir poezijos ištraukos. Knygelės pabaigoje pateikiami pagrindiniai šventosios gyvenimo faktai.

Tėvas Salvadoras Rosas Garsija OCD (Salvador Ros García) gimė 1955 m. Ispanijoje, Salamankos provincijoje. 1976 m. davė įžadus Basųjų karmelitų ordine. 1976–1981 m. studijavo teologiją Popiežiškajame Salamankos universitete. 1982-aisiais buvo įšventintas kunigu. 1984 m. Romoje, Popiežiškajame šv. Teresės teologijos fakultete, gilinosi į dvasingumo teologiją, ypač į Jėzaus Teresės gyvenimą ir mokymą. 1986–1999 m. dėstė Tarptautiniame šv. Teresės ir šv. Kryžiaus Jono centre Aviloje. Pastaruoju metu darbuojasi Šv. Kryžiaus Jono dvasingumo centre Segovijoje. Tėvas Salvadoras – daugelio kursų bei rekolekcijų karmelitiškojo dvasingumo tema vadovas, įvairių tarptautinių kongresų apie mistikus karmelitus organizatorius. Šia tema publikavo daug knygų, straipsnių bei studijų. Šiuo metu tėvas Salvadoras rengia šv. Jėzaus Teresės raštų kritinį leidimą ispanų kalba, didžioji jų dalis jau išleista.

2015-aisiais metais, švenčiant Šv. Jėzaus Teresės 500 metų gimimo jubiliejų ir Pašvęstojo gyvenimo metus, Paštuvos seserys basosios karmelitės kviečia į Teresiškojo Karmelio knygynėlį. Jame leidinėliai lietuviui skaitytojui atrinkti iš gausaus Karmelio dvasinių raštų lobyno, tikintis kiekvieną Dievo trokštantį paskatinti leistis į draugystės su Juo nuotykį.

 

 
Knygos viršelis

Costanzo Donegana

DIEVAS eina prieš srovę

Kaunas: Gyvieji akmenėliai, 2014. – 64 p.

Prekyboje nebėra.

 

Krikščioniškos meditacijos, trykštančios iš Dievo žodžio šaltinio ir tiesmukais bei provokuojančiais žodžiais atskleidžiančios Dievą, mėgstantį mus stebinti ir raginantį neplaukti pasroviui.

Kunigas misionierius Costanzo Donegana gimė 1940 m. Šiaurės Italijoje. Įstojo į vyskupijos seminariją, teologijos studijas tęsė Popiežiškajame misijų institute. 1964 m. įšventintas kunigu. Vėliau Romos Popiežiškajame Grigaliaus universitete studijavo Bažnyčios istoriją ir apsigynė daktaro disertaciją. Keletą metų dėstytojavo Popiežiškojo misijų instituto seminarijose ir buvo atsakingas už klierikų ugdymą.

1978 m. išsiųstas į Kamerūną, bet dėl sveikatos teko palikti misijų kraštą. 1981–1988 m. dirbo Milane, Popiežiškojo misijų instituto leidžiamame žurnale „Pasaulis ir misija“. Kaip žurnalistas keliavo po Lotynų Amerikos kraštus.

1988–2008 m. gyveno Brazilijoje. San Paule dalyvavo steigiant žurnalą „Pasaulis ir misija“ portugalų kalba, buvo šio žurnalo redaktorius. Tuo pat metu dirbo pastoracinį ir socialinį darbą vargšų kvartaluose. Šešerius metus priklausė Nacionalinei misionierių tarybai, taip pat dalyvavo Brazilijos vyskupų konferencijos veikloje. 2008 m. išvyko iš Brazilijos.

Šiuo metu dirba Popiežiškojo misijų instituto Istorijos skyriuje. Nuolatinis katalikiškųjų interneto svetainių ir periodinių leidinių bendradarbis, daugelio straipsnių autorius.

 

 
 
Knygos viršelis

Tarptautinės katalikų charizminio atsijnaujinimo tarnybos doktrininė komisija

ŠVENTOSIOS DVASIOS KRIKŠTAS

Kaunas: Gyvieji akmenėliai, 2014. – 96 p.

Prekyboje nebėra.
GALITE PAVARTYTI >>

 

Šis dokumentas yra dvasinis lobis! Dvidešimtmetė mergina Djukeino savaitgalyje ant popieriaus skiautės užrašė žodžius: „Trokštu stebuklo!“ Niekada neįsivaizdavau, kad stebuklas apims pasaulinį Šventosios Dvasios išsiliejimą, taip nuostabiai aprašytą šiuose puslapiuose. Marijos, Šventosios Dvasios Sutuoktinės, užtarimas tepadeda šiam dokumentui skelbti Naująsias Sekmines dėl Naujosios evangelizacijos! Amen!

Patti Gallagher Mansfield, JAV, Katalikų charizminio atsinaujinimo pirmtakė

Šis išsamus dokumentas pateikia visai Bažnyčiai nuostabius teologinius matmenis ir solidžias pastoracines gaires, kaip suprasti, priimti, tarnauti ir gyventi Šventosios Dvasios krikštu – centrine Katalikų charizminio atsinaujinimo malone.

Charles Whitehead, Anglija, buvęs ICCRS prezidentas

Tai turi būti PRIVALOMAS katalikų charizminių bendruomenių, draugijų ir tarnybų dvasinių ir pasauliečių vadovų skaitinys, nes jis taiko tiesiai į Katalikų charizminio atsinaujinimo širdį – istoriškai, bibliškai, doktriniškai ir pastoraciškai. Jis gali pasitarnauti kaip praktinis vadovas kiekvienam, norinčiam suvokti Šventosios Dvasios krikšto gelmes.

Tėvas Bart Pastor, Filipinai, buvęs ICCRS tarybos narys

Šis dokumentas yra brandžių apmąstymų ir plačių konsultacijų vaisius. Jis bus vertingas šaltinis tiems, kurie stengiasi suvokti ir perteikti „krikšto Šventojoje Dvasioje“ tikrovę ir dalyvaujantiems Atsinaujinime, ir platesnei Bažnyčiai. Naujoji evangelizacija neįmanoma be Naujųjų Sekminių, tad šis dokumentas pasirodo svarbiu Bažnyčios gyvenimui metu.

Ralph Martin, JAV, buvęs ICCRS prezidentas,
Popiežiškosios Naujosios evangelizacijos tarybos patarėjas

 

 
Knygos viršelis

Kun. prof. Romualdas Dulskis

EN GEDŽIO MEILĖS SODAI

Giesmių giesmės homilijos

Kaunas: Gyvieji akmenėliai, 2013. – 132 p.

Prekyboje nebėra.

   

Kun. prof. Romualdas Dulskis savo knygos skaitytoją kviečia įžengti į slaptinguosius En Gedžio meilės sodus, apgiedamus Giesmių giesmėje. Taupiais, bet talpiais žodžiais autorius nutapo sodrius jo žiedus, padeda užuosti svaigius jame dvelkiančius kvapus… Autorius atskleidžia gausių Giesmių giesmės įvaizdžių prasmę. Kun. R. Dulskis Giesmių giesmės homilijose parodo didžiulę meilės galią ir veržlumą. Ji iškyla kaip visą kūriniją judinanti jėga, teikianti viltį ir drąsinanti gyventi tiesoje. Pasak autoriaus, Giesmių giesmė kalbina mus atpažinti visą žmogaus pašaukimo grožį ir įkvepia kasdien naujo ryžto kurti gėrį.

„Kun. prof. Romualdo Dulskio knyga – tarsi dailininko potėpiai ant molberto. Joje atrandame netikėtų įžvalgų apie šios poetinės Biblijos knygos įvaizdžius. Iš knygos „En Gedžio meilės sodai“ sklinda daug vilties ir paguodos žmogui. Kaip atpažinti, kad esame Dievo sužadėtiniai? Kaip kasdienio gyvenimo išbandymuose ar nepritekliuose išsaugoti šiltą širdį, išmintį ir meilę? Ši knyga tarsi tęsia palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II pradėtą kūno teologijos projektą, kuriuo kviečiama iš vyro ir moters santuokinės meilės prasmių dėlioti Dievo ir žmogaus amžinųjų sutuoktuvių mozaiką“ (Vyskupas dr. Kęstutis Kėvalas).

Romualdas Dulskis – Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, teologas, religijotyrininkas, kunigas, buvęs Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas. Daugelio mokslo straipsnių ir keleto knygų, tarp jų „Maldos teologija ir pašaukimai“ (2007) bei „Ekumeninė krikščionybė“ (2011), autorius.

   
Tėvo Raniero Cantalamessos aukso fondas lietuviškai
Knygos viršelis

Raniero Cantalamessa

DVASIOS GIESMĖ

Apie Šventąją Dvasią pagal himną Veni creator

Kaunas: Gyvieji akmenėliai, 2010. – 440 p.

Prekyboje nebėra.

   

Tėvas Raniero Cantalamessa – vienas garsiausių Dvasios teologijos mokytojų – šioje knygoje atsiskleidžia kaip tikrai pažįstantis Dvasios slėpinius ir uždegantis meile Jai. Šis teologinis ir dvasinis Visetas, arba Suma, apie Šventąją Dvasią, parašytas semiant iš neišsenkamo Šventojo Rašto, Bažnyčios tėvų, liturgijos, katalikų, ortodoksų ir protestantų teologijos lobyno.

Autorius savo apmąstymus grindžia nuo IX a. iki šiol Vakarų krikščionijos iškilmingai giedamu himnu Veni creator. Juo pradedami kiekvieni metai, kiekvienas šimtmetis, kiekviena konklava, kiekvienas visuotinis Bažnyčios Susirinkimas, kiekvienas sinodas, kiekvienas Bažnyčios gyvenimui svarbus įvykis, visi kunigų ar vyskupų šventimai ir praeityje – kiekvieno karaliaus vainikavimas. Tai nepaliaujamas Parakleto šaukimasis, iškilminga malda už visą žmoniją ir Bažnyčią. Šis himnas – it didžiulis Šventosios Dvasios veikimo išganymo istorijoje ir Bažnyčios gyvenime paveikslas. Kiekvienam himno kreipiniui skirta po skyrių.

Iš daugybės simbolių, vaizdinių, giesmių, poezijos, liturgijos, pranašysčių ir šventųjų pavyzdžių suaustas tekstas turėtų sudominti ir patraukti kiekvieną skaitytoją. Juolab kad Dvasios patepti tėvo Raniero žodžiai it Dievui malonus kvapsnis įsigeria į skaitytojo protą ir širdį ir uždega jį džiaugsmingu Dvasios gyriumi. Lietuvių kalba tai bene pirmas toks išsamus ir įkvepiantis veikalas apie Šventąją Dvasią.

   
   
Knygos viršelis

Raniero Cantalamessa

Pagirdyti viena Dvasia

Kaunas: Gyvieji akmenėliai, 2001. – 48 p.

Prekyboje nebėra.

   

Šioje knygelėje pateikiami popiežiaus pamokslininko ir populiaraus dvasinio rašytojo t. Raniero Cantalamessos OFM Cap. apmąstymai apie atnaujinantį Šventosios Dvasios veikimą mūsų ir Bažnyčios gyvenime. Tėvas Raniero su skaitytoju dalijasi praktiškomis, Šventuoju Raštu ir Bažnyčios Tradicija grindžiamomis įžvalgomis, ką reiškia atsinaujinti Dvasioje, kodėl reikia Dvasios krikšto, kas yra Dvasios dovanos ir kam jos skirtos.

   
Knygos viršelis

Raniero Cantalamessa

Marija – Bažnyčios veidrodis

Kaunas: Gyvieji akmenėliai, 2001. – 252 p.

Prekyboje nebėra.

   

Naujajame Testamente apie Mariją nedaug tepasakojama, tačiau ji dalyvavo visuose trijuose svarbiausiuose krikščionybės įvykiuose – Įsikūnijime, Velykose ir Sekminėse. Savo įsčiose išnešiojusi ir pagimdžiusi Kristų, stovėjusi prie Jo kryžiaus ir drauge su apaštalais gavusi Šventąją Dvasią Marija yra pati geriausia tikėjimo, vilties ir meilės mokytoja. Ji moko ne tik klausytis Dievo žodžio, bet ir jį vykdyti visu savo gyvenimu. Visuose šiuose slėpiniuose, sekdami Marija, atrasime naująjį gyvenimą Kristuje.

Kiekviename skyriuje Marijos gyvenimas apmąstomas bibliškai bei teologiškai ir pamokoma, kaip jos pavyzdį praktiškai pritaikyti tiek visai Bažnyčiai, tiek kiekvienam tikinčiajam. Marija, Motina ir Mergelė, pristatoma kaip Bažnyčios atvaizdas arba „veidrodis, į kurį Bažnyčia turėtų žvelgti, kad išvystų save ir taptų šventa ir nesutepta“.

Knyga yra naudinga rekolekcijų bei dvasinių pratybų medžiaga, taip pat ji gali vaisingai pasitarnauti ekumeniniam dialogui. Mat ji dedikuota broliams protestantams slapta viliantis, kad Marija, vienas iš susiskaldymo motyvų, gali tapti krikščionių vienybės ir susitaikinimo paskata bei akstinu, sukviečiančiu krikščionis į vieningai ir ištvermingai besimeldžiančią Bažnyčią, nuolat laukiančią Šventosios Dvasios.

   
Knygos viršelis

Raniero Cantalamessa

Eucharistija – mūsų pašventinimas

Kaunas: Gyvieji akmenėliai, 1999. – 136 p.

Prekyboje nebėra.

   

„Eucharistija suburia Bažnyčią ir iš Bažnyčios padaro Eucharistiją.“ Šie žodžiai glaustai ir nesudėtingai išreiškia meditacijų, kurias tėvas Raniero Cantalamessa pateikė popiežiui bei jo artimiausiems bendradarbiams, pagrindinę mintį. Tarp Eucharistijos ir Bažnyčios rutuliojasi paslaptingas ir vaisingas „mainų srautas“. Autorius atskleidžia Eucharistijos slėpinį išgelbėjimo istorijos visumoje, Vakarienę švenčiančios Bažnyčios gyvenime ir kiekvieno mokinio sekimo Kristumi kelyje. Ši knyga skatina skaitytoją iš naujo atrasti Eucharistijos slėpinio grožį ir priimti pašventinančią bei perkeičiančią Kristaus Kūno ir Kraujo galią. Tėvas Raniero savo apmąstymais skaitytojui skelbia džiaugsmo ir vilties žinią, skatina užsidegimą šventumo troškimu ir šviesos darbais pačiam bėgti ir kitus raginti keliauti į Viešpaties Namus.

Tėvas kapucinas Raniero Cantalamessa gimė Askolio Pičeno provincijoje, Italijoje. Po teologijos ir klasikinės literatūros studijų buvo paskirtas Milano katalikų universiteto krikščionybės kilmės istorijos profesoriumi, taip pat iki 1981 m. priklausė Tarptautinei teologų komisijai. 1980 m. paliko akademinę veiklą ir savo gyvenimą paskyrė Evangelijos skelbimui įvairioms pasaulio tautoms. Nuo tų pačių metų jis yra ir Popiežiaus namų pamokslininkas. Italijos televizijoje (RAI 1) tėvas Raniero vedė kultūros ir religijos laidą „Vilties pagrindai“. 1999 m. vasarą jis lankėsi Lietuvoje. Tėvas R. Cantalamessa yra ne tik garsus pamokslininkas. Jis parašė daugybę knygų. „Eucharistija – mūsų pašventinimas“ – jau antroji tėvo Raniero knyga lietuvių kalba.

   
Knygos viršelis

Raniero Cantalamessa

Velykų slėpinys

Kaunas: Gyvieji akmenėliai, 1999. – 152 p.

Prekyboje nebėra.

   

Tėvas Raniero Cantalamessa į šias sodraus turinio meditacijas sudėjo geriausią Biblijos ir Bažnyčios Tėvų velykinės tradicijos dalį. Turime tarsi „doktrinos“ vadovėlį: Viešpaties mokiniui jis padeda pažinti Velykų istoriją, šį pagrindinį išgelbėjimo įvykį švęsti liturgijoje ir perkeisti savo kasdienį gyvenimą jį panardinant į Kristaus mirtį ir prisikėlimą. Šis tekstas, dienos šviesą išvydęs daugiau negu prieš dvidešimt metų, autoriaus nuolat atnaujinamas ir papildomas. Jis yra laikomas dvasingumo klasika.

   
2005–2009 metų leidiniai

Knygos viršelis

Stephen J. Binz

Pašnekesys su DIEVU skaitant Šventąjį Raštą

Šiuolaikinis požiūris į lectio divina

Kaunas: Gyvieji akmenėliai, 2009. – 136 p.

Likę paskutiniai egzemplioriai.

   

Autorius, remdamasis senąja Bažnyčios tradicija, šiuolaikiniam žmogui įtaigiai ir paprastai aiškina, kas yra lectio divina, nuosekliai peržvelgia visus jo etapus. Tie, kurie laikysis autoriaus patarimų, pajus, kaip Šventasis Raštas atgyja, išmoks Dievo žodžiu skonėtis ir remtis gyvenime. Ši knyga pravers tiek pradedančiajam, tiek patyrusiam maldininkui, taip pat ji turėtų būti naudinga bendruomenių studijų grupelėms. Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiami klausimai apmąstymui ir aptarimui.

Daugelį metų Bažnyčioje žodžiu ir raštu apaštalaudamas Biblijos studijų srityje galiu paliudyti, kad Biblijos studijų ir lectio divina vienybė yra mūsų laikų Bažnyčiai Apvaizdos siunčiama dovana. Dievo tauta nūdien užsidega Dievo žodžiu maldingai skaitydama ir apmąstydama Šventąjį Raštą. Ši knyga tebūna jūsų kvietimas į visą gyvenimą trunkantį nuotykį Kristuje.
Su Kristaus džiaugsmu ir malda už Lietuvos žmones
Stephen J. Binz

Stephen J. Binz – katalikas biblistas, populiarus paskaitininkas, daugiau kaip dvidešimties knygų apie Bibliją, taip pat ir knygų serijos Threshold Bible Study autorius. Entuziastingas Šventojo Rašto studijų skleidėjas Bažnyčioje daugiau kaip du dešimtmečius. Studijavo Popiežiškajame Biblijos institute Romoje ir Hebrajų universitete Jeruzalėje, vadovavo daugybei piligrimų kelionių į Šventojo Rašto kraštus. Gyvena Arkanzaso valstijoje, JAV. Jis taip pat yra diplomuotas psichoterapeutas ir pastoracinis konsultantas. Savo veikaluose meistriškai supina biblinį dvasingumą ir psichologiją, senąsias tiesas ir dabartinę patirtį.

   
Knygos viršelis

Fabio Ciardi

Sekti Jėzų

Atsiliepimas į pašaukimą

Kaunas: Gyvieji akmenėliai, 2005. – 96 p.

Leidyklos kaina – 1,45 EUR

   

Jei Tavo širdis plyšta iš troškimo gyventi, mylėti, jei ieškai gyvenimo pilnatvės, ši knygelė skirta Tau. Ji gali padėti pažinti nuostabią istoriją, kurią Dievas – Meilė prieš amžius sumanė Tavo labui.

Tai kvietimas užmegzti meilės dialogą, patirti patį didžiausią gyvenimo nuotykį, kai, atsiliepęs į būtent Tau skirtą Jėzaus žvilgsnį, atrasi savo pašaukimą.

Kiekvienas pašaukimas Bažnyčioje yra svarbus. Šioje knygelėje rasi spalvotą jų mozaiką. Tik visi drauge jie tampa įstabia, spindinčia Dievo meilės užmojo ikona.

Fabio Ciardi OMI – kunigas misionierius, pašvęstojo gyvenimo teologijos specialistas, ne tik Italijoje garsus dėstytojas ir paskaitininkas, daugelio knygų autorius. Knygelė „Sekti Jėzų“ yra tėvo Fabio Ciardi straipsnių, 1994–1995 metais paskelbtų pašaukimų ugdymui skirtame žurnale „Se vuoi“, rinkinys. Jo knyga „Steigėjai – Šventosios Dvasios žmonės“ yra išversta į daugelį kalbų ir tapo įvadu į pašvęstojo gyvenimo bendruomenių steigėjų charizmų studijas.

 

Biblijos meditacijos pažengusiems

Knygos viršelis

Carroll Stuhlmueller CP

Biblijos meditacijos. Advento ir Kalėdų laikas

Kaunas: Gyvieji akmenėliai, 2002. – 224 p.

Leidyklos kaina – 3 EUR

   

Advento ir Kalėdų laiko meditacijos – pirmoji knyga iš tėvo Carroll Stuhlmueller Biblijos meditacijų serijos, skirtos visiems liturginių metų laikams ir ciklams.

Carroll Stuhlmueller suprantama kalba Dievo žodį priartina prie skaitytojo, palikdamas nemaža vietos asmeniniam apmąstymui. Skaitytojui teks po ranka nuolat laikyti atverstą Šventąjį Raštą. Jis bus skatinamas jį tyrinėti ir gilintis į kontekstą. Meditacijų autorius atskleidžia iš pirmo žvilgsnio nepastebimus dienos liturginių skaitinių ryšius, pabrėžia pagrindinę tos dienos Dievo žodžio mintį, taip įtraukdamas skaitytoją į liturginių metų vyksmą.

Ši knyga tepadės mąstantiems, svarstantiems ir ieškantiems priimti į savo namus ilgai lauktą Gerąją Žinią, Emanuelį – Dievą su mumis, padovanotą Betliejaus piemenims ir visiems geros valios žmonėms.

Carroll Stuhlmueller CP (1923–1994) – tėvas pasionistas, vienas žymiausių JAV katalikų biblistų, daugiau kaip dvidešimties knygų autorius, garsus biblinių rekolekcijų vedėjas bei įtaigus pamokslininkas. C. Stuhlmueller visą savo gyvenimą skyrė nuodugnioms mokslinėms Šventraščio studijoms ir drauge jo populiarinimui.

„Tėvo Stuhlmueller raštai – labai vertingi. Jis buvo vienas iškiliausių JAV Dievo knygos žinovų.“ Prelatas Antanas Rubšys

   
Knygos viršelis

Carroll Stuhlmueller CP

Biblijos meditacijos. Gavėnia

Kaunas: Gyvieji akmenėliai, 2003. – 160 p.

Leidyklos kaina – 2,9 EUR

   

Gavėnios meditacijos – antroji knyga iš tėvo Carroll Stuhlmueller Biblijos meditacijų serijos, skirtos visiems liturginių metų laikams ir ciklams.

Carroll Stuhlmueller suprantama kalba Dievo žodį priartina prie skaitytojo, palikdamas nemaža vietos asmeniniam apmąstymui. Skaitytojui teks po ranka nuolat laikyti atverstą Šventąjį Raštą. Jis bus skatinamas jį tyrinėti ir gilintis į kontekstą. Meditacijų autorius atskleidžia iš pirmo žvilgsnio nepastebimus dienos liturginių skaitinių ryšius, pabrėžia pagrindinę tos dienos Dievo žodžio mintį, taip įtraukdamas skaitytoją į liturginių metų vyksmą.

Gavėnia kviečia apmąstyti ir išgyventi nuolankų, atidų Dievo bendravimo su mumis būdą ir melsti stiprybės atsiliepti tokiu pat ausylumu, jautria širdimi, kantriu susivaldymu. Mums be galo reikia šių bruožų. Šią gavėnią Dievo žodis teįvykdo mumyse tai, ko buvo siųstas.

   
Knygos viršelis

Carroll Stuhlmueller CP

Biblijos meditacijos. Velykų laikas

Kaunas: Gyvieji akmenėliai, 2003. – 224 p.

Leidyklos kaina – 3 EUR

   

Velykų laiko meditacijos – trečioji knyga iš tėvo Carroll Stuhlmueller Biblijos meditacijų serijos, skirtos visiems liturginių metų laikams ir ciklams.

Carroll Stuhlmueller suprantama kalba Dievo žodį priartina prie skaitytojo, palikdamas nemaža vietos asmeniniam apmąstymui. Skaitytojui teks po ranka nuolat laikyti atverstą Šventąjį Raštą. Jis bus akinamas jį tyrinėti ir gilintis į kontekstą.

Meditacijos gimė kūrybingumo akimirkomis susiejus pirmąjį įkvėptą Biblijos skaitinį su kitais. Skaitiniai vienas kitą sustiprina bei praturtina ir mus apdovanoja nauja įžvalga. Šis suvokimas bręsta nūdienos aplinkoje, persiima šiandienio gyvenimo įtaka ir savo ruožtu atsigręžia į Dievo trokštamą gyvenimą.

Tikimės, kad ši knyga daugeliui padės augti drauge su Prisikėlimo slėpinį apmąstančia, Sekminių įkarščio apimta apaštalų laikų Bažnyčia.

   

Kun. Emiliano Tardifo liudijimai

Knygos viršelis

Emiliano Tardif ir José H. Prado Flores

Jėzus yra Mesijas

Kaunas: Gyvieji akmenėliai, 2000. – 166 p.

Leidyklos kaina – 2 EUR

   

Šios nuostabios istorijos apie Dievo meilės ir galybės darbus, vykstančius šiandien, sustiprins ir atgaivins jūsų tikėjimą.

Knygos autorius tėvas Emilijanas Tardifas skeptiškai žiūrėjo į stebuklingus išgijimus, kol pats nebuvo išgydytas ir apdovanotas gydymo dovana. Savo didelę gydymo ir evangelizacijos tarnystės patirtį jis aprašė knygoje „Jėzus gyvas šiandien“.

Knygoje „Jėzus yra Mesijas“ toliau pateikiami pasakojimai apie išgydymus, atsivertimus ir gyvenimą perkeičiančius Dievo darbus.

Į šią knygą taip pat įtraukta keletas pokalbių su tėvu Tardifu ir daug liudijimų, gautų iš „Jėzus gyvas šiandien“ skaitytojų. Paskutinis šios knygos skyrius skirtas naujajai evangelizacijai – nauja drąsa, būdu ir išraiška skelbiančiai tą pačią Evangelijos žinią – Jėzus, Dievo Sūnus, yra vienintelis Gelbėtojas ir Dievo siųstasis Mesijas.

Tėvas Emilijanas Tardifas MSC, vesdamas rekolekcijas, melsdamasis už ligonius ir evangelizuodamas, apkeliavo daugiau kaip 66 šalis. 1996 metais jis lankėsi Lietuvoje. 1999 metų birželio mėnesį tėvas Emilijanas iškeliavo pas Viešpatį. Pirmoji jo knyga „Jėzus gyvas šiandien“ parduota daugiau kaip milijono egzempliorių tiražu ir išversta į 23 kalbas, tarp jų ir lietuvių.

   
Knygos viršelis

Emiliano Tardif ir José H. Prado Flores

Jėzus gyvas šiandien

Kun. Emiliano Tardif liudijimai apie stebuklingus išgijimus ir atsivertimus

Kaunas: Gyvieji akmenys, 1996. – 167 p.

Prekyboje nebėra.

   

Kun. Emilijanas Tardifas, pats buvęs labai skeptiškas stebuklų bei charizminių dovanų atžvilgiu, maldos grupės nariams pasimeldus už jį charizmine malda, išgijo iš tuberkuliozės.

Po to įvykio apdovanotas gydymo ir pažinimo žodžio charizmomis skelbia Dievo žodį visuose pasaulio kraštuose, o jo darbus lydi Dievo meilės ženklai ir stebuklai.

Knygoje Jėzus gyvas šiandien aprašomi šiomis dienomis vykstantys atsivertimai ir išgydymai: nuodėmės sužaloto ir iškreipto gyvenimo; emocinių žaizdų, užvaldančių žmogų nevisavertiškumo, nevilties jausmu; fizinių ligų, net esant organiniams pakitimams.

Tėvas Emilijanas Tardifas MSC yra katalikų kunigas, kilęs iš prancūziškosios Kanados dalies, daugiau kaip 30 metų misionieriavęs Dominikos Respublikoje. Evangelizuodamas ir melsdamasis už ligonius yra aplankęs 66 pasaulio šalis. 1996 metais jis lankėsi Lietuvoje. Ši knyga jau išleista keliomis dešimtimis kalbų.

„Pasauliui, kuris šiandien sako, kad Jėzus mirė, aš šaukiu, kad Jis gyvas. O Jis patvirtina šią žinią regimais ženklais…“

   

Ralpho Martino – vieno iš katalikų Atsinaujinimo pradininko – knygos
Knygos viršelis

Ralph Martin

Viešpaties diena jau arti?

Katalikų požiūris į Antrąjį Jėzaus atėjimą

Kaunas: Gyvieji akmenys, 1998. – 162 p.

Prekyboje nebėra.

   

Viešpaties diena jau arti? – tai katalikiškas požiūris į šiomis dienomis itin aktualią, tačiau daugelio katalikų primirštą ir menkai pažįstamą Jėzaus Antrojo atėjimo temą. Remdamasis katalikiškomis Šventojo Rašto ir teologijos studijomis Ralph Martin populiariai aptaria kvapą gniaužiančius Viešpaties atėjimo klausimus.

„Paskutiniesiems įvykiams“ artėjant, užuot drebėję, turėtume su džiaugsmingu nekantrumu jų laukti, nes artėja visiškas mūsų atpirkimas. Ši knyga padės sėkmingai perplaukti sumaišties verpetus ir pagelbės įžvalgiau bei patikimiau įvertinti artėjantį metą.

   
Knygos viršelis

Ralph Martin

Dievo alkis

Asmeninės maldos praktikos vadovas

Kaunas: Gyvieji akmenys, 1995. – 167 p.

Prekyboje nebėra.

   

Ralph Martin, amerikietis teologas, vienas katalikų Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje (charizminio) sąjūdžio pradininkų ir evangelistų JAV, daugybės knygų autorius. Autoriaus asmenyje nuostabiai dera teologinis išsilavinimas, gyva, ilgametė atsinaujinimo ir didelės šeimos tėvo patirtis. Jis aktyviai rėmė evangelizaciją buvusiose komunistinėse Europos šalyse.

„Labiausiai man rūpi perduoti tai, ką nuo vaikystės patyriau apie Dievo kelius maldoje ir ypač tai, ką sužinojau per pastaruosius dešimt metų. Viliuosi ne kad daugiau suprasite apie maldą, bet kad labiau pažinsite Dievą, labiau Jo trokšite, labiau Jam atsiduosite.“

   
Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. LIEPOS–RUGPJŪČIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!