ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

18 eilinis sekmadienis (A). VISI, KURIE TROKŠTATE, ATEIKITE...
Paskelbta: 2011-07-22 16:35:08

Šios dienos skaitiniai prasideda pranašo Izaijo kvietimu: „Visi, kurie trokštate, ateikite prie vandens! Teateina ir tie, kurie pinigų neturi! Įsigykite duonos ir valgykite!“ Ir toliau pranašas klausia: „Kodėl sidabru jūs mokate už tai, kas nepasotina?“ Kas tas vanduo ir slėpiningas maistas, kurio Dievas per savo pranašą ragina įsigyti ir valgyti, kad būtų numalšintas alkis ir troškulys? Kiti Šventojo Rašto skaitiniai atsako į šį klausimą. Dievas sako, jog mes, žmonės, praleidžiame gyvenimą, iššvaistome išteklius, laiką, vaikydamiesi nepasotinamų tikslų, negalinčių teikti ramybės, aiškumo ir džiaugsmo. Mūsų tikslai yra turtai, malonumai, planai, nukreipti tik į mus pačius.

Dievas mums liepia ieškoti kitko, kitoje pusėje, panašiai, kaip Jėzus liepė apaštalams, žvejojusiems visą naktį ir nieko nesugavusiems. Jėzus jiems liepia užmesti tinklus kitoje pusėje. Ir štai – nuostabus laimikis. Kurion pusėn Viešpats mus ragina mesti tinklus ir ko liepia ieškoti? Toje pačioje Izaijo ištraukoje randame atsakymą: „Ateikite pas mane, rūpestingai klausykitės, kad turėtumėte gyvenimą.“ Taigi pirmiausia reikia ieškoti Dievo žodžio. Tai yra kiekvieno žmogaus gyvenimo pamatas. Evangelijos skaitinys tęsia šią temą. Minia per dykumą sekė Jėzų, klausydama Jo žodžių. Skaitome, kad „Jėzui pagailo jų“. Jis išgydė sergančiuosius ir pamaitino miną, padauginęs duoną. Stebuklas prasideda nuo to, kad bendrai sudedami turėti penki kepaliukai duonos ir dvi žuvys. Stebuklas prasideda nuo aukos to žmogaus, kuris buvo atsinešęs sau valgyti maisto. Jėzus norėtų ir šiandien daryti tą patį, tačiau žmonės, užuot išdaliję kitiems, kurie alksta, laikosi sau. Kai kada jie netgi naikina šias gėrybes siekdami išlaikyti rinkos kainą. O kiti miršta badu. Prisiminkime Jėzaus žodžius: „Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės, o visa kita bus jums pridėta.“ Minia dykumoje klausėsi Jėzaus žodžių ir ieškojo Jo karalystės. Besiklausant Viešpaties žodžių įvyksta stebuklas.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2022 m. LAPKRIČIO–GRUDŽIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!