ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

24 eilinis sekmadienis (B). KAIP SEKTI JĖZŲ?
Paskelbta: 2012-09-15 22:02:09

Šios dienos Evangelijoje Jėzus kreipiasi į mokinius dviem klausimais: „Pasakykite, kuo žmonės mane laiko?“ ir „O kuo jūs mane laikote?“ Apaštalas Petras atsakė: „Tu esi Mesijas.“ Tą patį klausimą Jis šiandien kelia ir mums: „O kuo jūs mane laikote?“ Mūsų atsakymas gali būti ir viso mūsų tikėjimo pagrindas. Gal ir mes atsakysime, kad Jėzus yra Dievo siųstasis Mesijas, tačiau tik žinoti neužtenka. Jokūbo laiške parašyta: „Demonai irgi tiki ir dreba“ (Jok 2, 19). Žinoti ir pritarti neužtenka, reikia mūsų apsisprendimo priimti Jėzų savo asmeniniu Viešpačiu ir Išganytoju. Reikia ne tik žinoti apie Jį, bet ir pažinti Jį. Po to Jėzus jiems aiškina, kad „Žmogaus Sūnui reikės daug iškentėti,... būti atmestam, nužudytam ir po trijų dienų prisikelti iš numirusių.“ Petras išdrįsta paprieštarauti ir ima „drausti“ Jėzui. Jėzus aštriais žodžiais atmeta Petro priekaištą. Petras atsiliepia tik į pirmąją pranašystės dalį. Atrodo, kad jis net neišgirdo apie prisikėlimą. Ar nepasitaiko, kad ir mes, būdami „religingi“, bandome Dievui nurodinėti?

Toliau Jėzus duoda nurodymus visiems paaiškindamas, kaip Jį sekti. Trys keliai: išsižadėti savęs, nešti kasdien savo kryžių ir sekti Jį. Tie Jo žodžiai skirti ne tik mokiniams ir tų laikų miniai, bet ir mums visiems. Išsižadėti savęs – tai su Šventosios Dvasios pagalba išvalyti nuodėmingus polinkius iš savo širdies ir stengtis rodyti meilę kitiems. Ne visada yra lengva kiekvienu momentu sakyti „ne“ sau ir „taip“ Jėzui. Nešti kasdien savo kryžių – tai ne tik priimti savo kentėjimus ir skausmą, bet ir neatsisakyti pavargti ir sugaišti laiko padedant kitiems, kuriems reikia kokios nors pagalbos. Mūsų pačių kryžius pasidaro lengvesnis, kai palyginame jį su kitų kryžiumi. „Imti savo kryžių“ – tai prisiimti pasiaukojimo naštą, kad kokia ji būtų. Teseka manimi – tai sekti Jį, paklūstant Jo žodžiui, kurį randame Šventajame Rašte, praleisti laiko maldoje, kasdien patikrinti savo sąžinę.

Jėzus kviečia mus sekti Jį. Pakeliui gali tekti patirti ir įvairių sunkumų, bet būkime tikri, jei liksime su Juo, Jis liks su mumis. Galėsime mylėti tai, ko neįmanoma mylėti, atleisti tai, ko neįmanoma atleisti, ir įveikti tai, kas neįveikiama.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2023 m. LAPKRIČIO–GRUODŽIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!