ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

12 eilinis sekmadienis (B). DRĄSOS!
Paskelbta: 2009-06-20 19:44:38

Jėzus su mokiniais valtyje plaukia į kitą ežero pusę. Sukilusi audra blaško valtį, o Jėzus lyg niekur nieko miega valties gale. Mokiniai išsigandę šaukia: „Mokytojau, ar Tau nerūpi, kad mes žūstame?“ Jėzus nutildo audrą ir sako: „Kodėl jūs tokie bailūs? Argi jums tebestinga tikėjimo?“

Paklauskime savęs, kaip mes pasielgtume mokinių vietoje. Ar irgi šauktume iš baimės, nors Jėzus yra su mumis valtyje? Ar galima tikėjimu nugalėti baimę? Koks yra mūsų tikėjimas, juk žinome, kad Jėzus visada yra su mumis? Kai mus vargina sunkumai, kai kyla įvairios problemos, Jis klausia: „Kodėl jūs tokie bailūs? Aš esu su jumis.“

Tikėjimas yra Dievo dovana, teikiama mums visiems. Šventoji Dvasia atveria mūsų širdis, akis, padeda pajusti Jėzaus artumą ir Jo globą. Jeigu norime, kad mūsų tikėjimas sustiprėtų, turime maitintis Dievo žodžiu, daugiau skaityti ir gilintis į Šventąjį Raštą. Pasinaudokime kasdieniais Šventojo Rašto paaiškinimais žurnale „Žodis tarp mūsų“. Pasinaudokime tai paaiškinimais kasdienėje savo maldoje ir mūsų tikėjimas sustiprės. Baimės ir abejonės neturi galios atitraukti mūsų nuo Tėvo meilės ir Jėzaus žodžių: „Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.“

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2022 m. LAPKRIČIO–GRUDŽIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!