ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

24 eilinis sekmadienis (B). ŽINOTI NEPAKANKA
Paskelbta: 2009-09-12 18:27:12

Šios dienos Evangelijoje Jėzus savo mokiniams užduoda du klausimus: „Pasakykite, kuo mane žmonės laiko?“ ir „O jūs kuo mane laikote?“ Apaštalas Petras atsakė: „Tu esi Mesijas.“ Tą patį klausimą Jis šiandien kelia ir mums: „O jūs kuo mane laikote?“ Mūsų atsakymas – viso mūsų tikėjimo pagrindas. Gal ir mes atsakysime, kad Jėzus yra Dievo siųstas Mesijas, tačiau žinojimo nepakanka. Jokūbo laiške parašyta: „Demonai irgi tiki ir dreba“ (Jok 2, 19). Žinoti ir pritarti negana, reikia apsispręsti priimti Jėzų savo Viešpačiu ir Išganytoju. Ne žinoti apie Jį, bet Jį pažinti.

Paklauskime savęs: Ar jaučiu Jėzaus artumą savo gyvenime, ar suprantu, kad Jis pasiaukojo ant kryžiaus už mane, ar priimu Jo atleidimą, ar tikrai esu Jam pavedęs savo gyvenimą? Atsakykime į šiuos klausimus, o svarbiausia į Jėzaus klausimą: „O jūs kuo mane laikote?“

Pabaigoje Jėzus, pasišaukęs minią ir mokinius, sako: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi.“ Šie Jo žodžiai yra skirti ne tik mokiniams ir tų laikų miniai, bet ir visiems mums šiandien.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. GEGUŽĖS–BIRŽELIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!