ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

25 eilinis sekmadienis (B). TAPTI PASKUTINIU
Paskelbta: 2009-09-12 19:38:43

Šios dienos Evangelijoje girdime, kad Jėzus jau antrą kartą pranašauja apie Jo laukiančią mirtį. Bet mokiniai Jo nesuprato. Jiems rūpi kas kita. Jie kelyje ginčijosi, kuris iš jų didžiausias. Taigi mokiniai vis dar nesuvokė, kad jų pašaukimas yra ne valdyti, bet tarnauti. Jėzus numanė, apie ką jie kalbėjo ir ginčijosi. Pasišaukęs apaštalus jiems tarė: „Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis ir visiems tetarnauja.“ Jėzus jiems davė pavyzdį: paėmė mažą vaiką, apkabino jį ir tarė: „Kas dėl manęs priima tokį vaikelį, mane priima.“

Šita pamoka skirta ne tik apaštalams, bet ir visiems mums. Mes nuo pat mažens linkstame pasirodyti didesni, mėgstame viešpatauti. Visas mūsų gyvenimas – tarytum nuolatinės varžybos dėl geresnės vietos. Tačiau „tapti paskutiniu“ reiškia neieškoti pripažinimo, kukliai vertinti save ir tarnauti kitiems.

Jungtinės Tautos Niujorke 1983 metais šventė savo 40 metų sukaktį ir ten dalyvauti buvo pakviesta Motina Teresė. Generalinis sekretorius Perez de Cuellan atsistojo, norėdamas visų tautų delegatams pristatyti Motiną Teresę. Jis tepasakė vieną sakinį: „Turiu garbės jums pristatyti galingiausią pasaulyje moterį.“ Visi žinome, kuo Motina Teresė išgarsėjo ir kur slypėjo jos galia.

Mišių metu eikime prie Jėzaus, mokykimės iš Jo, prašykime suteikti mums paprastumo ir tarnavimo dvasios.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. GEGUŽĖS–BIRŽELIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!