ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

Visi šventieji. VISI PAŠAUKTI Į ŠVENTUMĄ
Paskelbta: 2009-10-26 21:30:15

Bažnyčia kartą per metus primena visus šventuosius. Tą dieną sužinome, kad be kanonizuotų šventųjų, įrašytų bažnyčios kalendoriuose ir kitose knygose, yra daugybė šventųjų, dangaus gyventojų, kurių vardų niekas nežino. Šios dienos pirmame skaitinyje iš Apreiškimo knygos apaštalas Jonas sako: „Tuomet aš regėjau: štai milžiniška minia, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti, iš visų giminių, genčių, tautų ir kalbų.“ Tikėkime, kad toje minioje yra daug mūsų brolių ir sesių, lietuvių, kurie neatsižadėjo savo tikėjimo ir sekė Jėzų Kristų. Dažnai per daug rūpinamės, kad jie būtų oficialiai paskelbti šventaisiais. Apaštalas Paulius daug kartų kreipėsi į visus tikinčiuosius, vadindamas juos „šventaisiais ir numylėtiniais“.

Kartą vaikų darželyje mokytoja klausė vaikų, kaip jie įsivaizduoja šventuosius. Vienas berniukas atsakė: „Per juos eina šviesa.“ Jis mat bažnyčioje vis žiūrėdavo į languose įstatytus vitražus, kuriuose buvo pavaizduoti įvairūs šventieji. Labai teisingas atsakymas.

Atkreipkime dėmesį, kaip skiriasi pirmasis šios dienos skaitinys ir Evangelija. Pirmame skaitinyje priešais Avinėlio sostą stovi milžiniška minia ir gieda šlovės bei pergalės giesmę. Evangelijoje pamatome visai kitokį vaizdą. Ir Evangelija kalba apie palaimintuosius, tačiau čia palaimintieji yra turintys vargdienio dvasią, liūdintys, alkstantys ir trokštantys teisingumo. Tai mūsų keliaujanti Bažnyčia. Tai jos palaiminimas.

Pats žodis „palaiminimas“ reiškia būti laimingam, pajusti Dievo meilę. Pajusti tą laimę, apie kurią Jėzus kalba, galima tik visiškai pasikeitus savo širdies gilumoje, o tai įvyksta tik veikiant Šventajai Dvasiai. Kaip galima pajusti laimę, jei esame vargdieniai, alkani ir persekiojami? Tačiau, anot Jėzaus, vargdieniai bus palaiminti ne dėl to, kad neturtas savaime būtų gėris, bet kad varguoliai labiau nei kiti alksta Dievo. O šis troškimas įrašytas kiekvieno žmogaus širdyje.

Švęsdami Visų Šventųjų šventę tikėkime, kad šventumas priklauso ne tik keliems išrinktiesiems, bet ir mums visiems. Leiskime Dievo malonei veikti mumyse ir pasitikėkime Šventosios Dvasios pagalba ir Jos galia.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. GEGUŽĖS–BIRŽELIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!