ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

32 eilinis sekmadienis (B). NIEKO NETURĖJO, BET PASITIKĖJO DIEVU
Paskelbta: 2009-11-02 15:06:38

Šios dienos Mišių skaitiniai mums kalba apie visišką atsidavimą Dievui, be jokių sąlygų, be jokių asmeniškų išskaičiavimų. Pirmame skaitinyje ir Evangelijoje skaitome apie našles, kurios beveik nieko neturėjo, bet pasitikėjo Dievu ir Jam atidavė viską, ką turėjo.

Pirmame skaitinyje neturtinga našlė pasidalijo viskuo, ką turėjo, su pranašu Eliju ir jos „miltų puodynė ir aliejaus ąsotis neištuštėjo“. Antrame skaitinyje matome, kaip Jėzus paaukojo savo gyvybę Tėvui, kad mes būtume išgelbėti. Evangelijoje Jėzus kalba apie suvargusią našlę, kuri įmetė – paaukojo du pinigėlius, viską, ką ji turėjo. Jėzus sako, kad „ji įmetė daugiausia iš visų, kurie dėjo į atnašų skrynią“.

Šie skaitiniai ragina mus pamąstyti apie mus pačius. Kodėl aukojame? Dažnai sprendžiame apie žmones pagal turtą ar užimamą vietą. Bet Jėzaus sprendimas yra visiškai kitoks. Jis mato, kas yra mūsų širdyje, ir žino, ar mes visiškai pasitikime Juo, ar dar norime ką nors pasilikti sau. Jei Dievas taip nuostabiai pasirūpino šių moterų reikmėmis, kurios buvo kur kas didesnės nei mūsų, ar Jis taip pat nepasirūpins ir mumis?

Tikra auka ir pagalba artimui turi eiti iš širdies gilumos, o ne dėl kitokių motyvų, kaip Jėzus sakė: „Jie aukojo iš pertekliaus, kas jiems atlieka.“ Pasitikėkime Jo malone ir atverkime Jam savo širdį.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. LIEPOS–RUGPJŪČIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!