ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

33 eilinis sekmadienis (B). KADA TAI ĮVYKS?
Paskelbta: 2009-11-14 17:35:43

Kiekvienų Mišių metu išpažįstame: „Kristus mirė, Kristus kėlės, Kristus vėl ateis.“ Jis vėl sugrįš! Šios dienos skaitiniai mums kalba apie Jo sugrįžimą. Evangelijoje skaitome: „Žmonės pamatys Žmogaus Sūnų, ateinantį debesyse su didele galia ir šlove.“

Kada tai įvyks? Niekas to nežino. Daug pranašauta apie pasaulio pabaigą, bet nė viena pranašystė neišsipildė. Pats Jėzus sakė: „Tos dienos ar tos valandos niekas nežino, nei dangaus angelai, nei Sūnus, tik Tėvas.“ Jėzus mus paragino būti pasiruošusius: „stebėkite laiko ženklus... budėkite“. Rūpinkime ne tuo, kada tai įvyks, bet kasdien prisiminkime Tėvo meilę, Jėzaus auką už mus ant kryžiaus ir prašykime Šventosios Dvasios pagalbos. Prisiminkime, kad Viešpats visada yra su mumis.

Jeigu iš tikrųjų žinotum, kad ši diena yra paskutinė tavo gyvenime šioje žemėje, ką darytum? Verta apie tai pagalvoti.

Kartą Liuciferis pasiuntė velniukus į žemę. Prieš siųsdamas paklausė pirmojo: „Ką tu sakysi žmonėms?“ Velniukas pažadėjo: „Sakysiu, kad nėra Dievo.“ Jam atsakė, kad niekas tuo netikės. Antrasis velniukas manė sakysiąs, kad nėra pragaro. Jam Liuciferis irgi atrėžė, kad niekas tuo netikės. Tada paklausė trečią: „Ką tu sakysi?“ Šis buvo nusprendęs sakyti: „Neskubėkit, dar ne galas, turit daug laiko, ieškokit sau malonumų.“ Liuciferis jį pagyrė: „Eik. Visi tuo patikės, laimėsi tūkstančius.“

„Darykite ką nors gražaus Dievui. Darykite kasdien. Darykite tai, ką galite. Tačiau darykite!“ – ragino Motina Teresė. Patys paskutiniai žodžiai Šventajame Rašte: „Maranata! Ateik, Viešpatie Jėzau!“

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. LIEPOS–RUGPJŪČIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!