ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

II advento sekmadienis (C). TAISYKIME VIEŠPAČIUI KELIĄ
Paskelbta: 2009-12-05 17:50:25

Advento metu kasmet Bažnyčioje skamba Jono Krikštytojo žodžiai: „Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite Jam takus!“ Jis ragina mus prisipažinti, kad esame nusidėjėliai. Įsiklausę į jo balsą suvokiame, kad daugelis mūsų kelių tėra akligatviai ar klystkeliai. Jis ragina mus atsiversti, įspėdamas, jog toliau tuo pačiu keliu eiti pavojinga. Jis kreipiasi į kiekvieną žmogų, kviesdamas pašalinti kliūtis sutikti Dievą.

Kokios yra tos kliūtys, neleidžiančios mums susitikti su savo Viešpačiu? Jonas Krikštytojas kviečia užpilti slėnius: „Kiekvienas slėnys tebūna užpiltas.“ Jis tarsi šaukia: „Pažvelk, žmogau, į savo sielos gelmes! Ar išlygintas kelias, kuriuo norėtų pas tave ateiti Dievas?“ „Kiekvienas kalnas ir kalnelis tebūna nulygintas.“ Kalnai, užstojantys Viešpačiui kelią, – tai puikybė, stoka meilės savo artimui, teisimas kitų žmonių. „Ištiesinkite Jam takus!“ Nusikratykite nuodėmių, trukdančių pajusti Jėzaus artumą.

Geriausiai visas kliūtis pašalina ir atveria Jėzui kelią į mūsų širdis sakramentinė išpažintis. Prašykime Šventosios Dvasios padėti atpažinti tai, kas trukdo artimiau draugauti su Jėzumi. Šio advento metu sutikime Jėzų ir tikėkime, kad Jo atėjimas mums bus didelių dovanų ir palaiminimų metas.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. LIEPOS–RUGPJŪČIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!