ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

III advento sekmadienis (C). ATRASTI TIKROJO DŽIAUGSMO ŠALTINĮ
Paskelbta: 2009-12-12 18:43:19

Trečiasis advento sekmadienis yra vadinamas lotynišku žodžiu Gaudete, reiškiančiu „džiaukitės“. Šiandien uždegama trečioji advento žvakė, jos spalva yra rožinė. Mišios pradedamos apaštalo Pauliaus paraginimu džiaugtis. Apie džiaugsmą kalba ir abu pirmieji Mišių skaitiniai, taip pat ir psalmė.

Nuostabu, kad apaštalas Paulius kviečia džiaugtis būdamas kalėjime. Jis rašo: „Visuomet džiaukitės Viešpatyje! Ir vėl kartoju: džiaukitės... Viešpats yra arti.“ Paulius, būdamas kalėjime, rašo apie džiaugsmą, o daugybė žmonių laisvėje gyvena tarsi kalėjime. Tikro džiaugsmo šaltinis glūdi ne žmogaus išorėje, bet pačioje jo širdyje. Nors dažnai būna sunku džiaugtis, turėtume visada prisiminti, kad Jėzus yra su mumis, kad mumyse gyvena Šventoji Dvasia.

Jonas Krikštytojas šios dienos Evangelijoje visiems duoda patarimų, kaip gyventi, kad galėtume džiaugtis: sušelpti vargšus, būti teisingiems, neskriausti kitų, nesiskųsti.

Kalbėdami apie džiaugsmą negalime nepaminėti Jėzaus Motinos Marijos. Nors ją lydėjo Simeono išpranašautasis kalavijas, jos širdis buvo kupina didžiulio džiaugsmo: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“ Neturtingiausias pasaulio žmogus, šv. Pranciškus, sukūrė „Saulės giesmę“, kuria džiaugsmingai visus kviečia garbinti pasaulio Kūrėją.

Tepadeda mums Viešpats išsivaduoti iš piktojo pančių ir surasti tikrojo džiaugsmo šaltinį.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. LIEPOS–RUGPJŪČIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!