ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

IV advento sekmadienis (C). KOKIŲ DOVANŲ ELZBIETAI ATNEŠĖ MARIJA?
Paskelbta: 2009-12-19 21:31:32

Paskutinis advento sekmadienis. Šios dienos Mišių skaitiniuose jau nebegirdime Jono Krikštytojo raginimo: „Taisykite Viešpačiui kelią!“ Skaitome apie ateinantį Mesiją – Jėzaus gimimą. Pirmame skaitinyje, rašytame net 600 metų prieš Kristaus gimimą, Dievas per pranašą Michėją jau pasako, kur gims mūsų Išganytojas: „O tu, Efratos Betliejau, mažiausias tarp Judo kaimų, iš tavęs man kils tas, kuris valdys Izraelį; jo kilmė siekia senų senovę, seniai praėjusius laikus.“

Evangelijoje skaitome, kad Marija aplanko Elzbietą, kuri išgirdusi Marijos sveikinimą pasidarė kupina Šventosios Dvasios ir sušuko: „Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane?“ Elzbietos įsčiose esantis Jonas irgi žinojo: susitikimo metu jis šoktelėjo iš džiaugsmo.

Šią savaitę visi galvosime apie dovanas ir bėgsime į parduotuves, mąstydami, ką nupirkti savo artimiesiems. Kokių dovanų Elzbietai atnešė Marija? Ji pirmiausia atskubėjo pati. Dovanoti save, savo laiką – sunkiausia, bet ir brangiausia dovana. Ko trūksta žmonėms mūsų aplinkoje? Nebūtinai medžiaginių dalykų, visiems reikia, kad pasektume Marijos pavyzdžiu, pasidalytume Dvasios dovanomis, padrąsinimu, paguoda, ramybe, džiaugsmu.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. LIEPOS–RUGPJŪČIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!