ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

Viešpaties Gimimas. ŠIANDIEN GIMĖ MŪSŲ IŠGANYTOJAS
Paskelbta: 2009-12-24 16:47:35

ŠIANDIEN GIMĖ MŪSŲ IŠGANYTOJAS. Tai džiaugsmo šventė, nes ji yra ir mūsų gyvenimo gimtadienis. Gyvenimo, kuris atneša laimę ir žada amžinąjį gyvenimą, nes mirtis yra nugalėta. Iš to džiaugsmo nėra nei vienas išskirtas, nes džiaugsmo priežastis yra visiems ta pati ir taip pat galioja visiems: Jėzus Kristus, nugalėjęs nuodėmę ir mirtį, išlaisvino mus nuo kaltės ir amžino pasmerkimo.

TEGUL DŽIŪGAUJA KRIKŠČIONIS, nes jam artėja garbės vainikas. Tegul džiūgauja nusidėjėlis, nes jis yra kviečiamas į malonės ir atleidimo metą.

TEGUL BŪNA PADRĄSINTI PAGONYS, nes jie yra kviečiami į gyvenimą.

LAIKO PILNATVEI ATĖJUS, Dievo Sūnus priėmė žmogaus prigimtį. Tą pačią prigimtį, per kurią anksčiau žmogus buvo šėtono suvedžiotas. Jėzus, tapęs žmogumi, nugalėjo šėtoną – viso blogio sumanytoją ir sutaikino mus su mūsų Kūrėju.

„GARBĖ DIEVUI AUKŠTYBĖSE“, – giedojo angelai Jėzui gimus. Ramybė buvo paskelbta „visiems geros valios žmonėms“. Jeigu angelai taip džiaugėsi Jėzaus gimimu, juo labiau turėtume džiaugtis mes, išlaisvinti iš šėtono, nuodėmės ir mirties vergystės.

MYLIMIEJI, DĖKOKIME DIEVUI TĖVUI per Jo Sūnų Jėzų Kristų, veikiant Šventajai Dvasiai, už tą Jo mums suteiktą malonę! Nes mus, mirusius dėl savo nuodėmių, Jis atgaivino Kristuje tam, kad taptume nauju kūriniu.

TODĖL NUSIKRATYKIME SENUOJU ŽMOGUMI su visais jo darbais, atsisakydami visko, kas dar mus traukia prie šio pasaulio. Krikščionie, atpažink savo didingumą. Tu tapai dieviškosios prigimties paveldėtoju. Negrįžk atgal į praeitį ir nuodėmingą gyvenimą savo gyvenimo būdu ir elgesiu. Prisimink Jėzų – galvą, kurio kūno nariu esi. Atmink, kad esi išgelbėtas iš tamsos karalystės ir perkeltas į šviesos – Dievo karalystę.

Popiežius Leonas Didysis (461 m.)

Parengė Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. LIEPOS–RUGPJŪČIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!