ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

Viešpaties Dangun Žengimas (C). KAS TĘS VIEŠPATIES DARBĄ?
Paskelbta: 2010-05-16 20:12:16

Šiandien minime Jėzaus sugrįžimą pas Tėvą. Baigėsi Jo žemiškoji kelionė. Jėzus paskutinį kartą susitinka su savo mokiniais, duoda jiems nurodymus ir paskelbia grįžtantis pas Tėvą. Matas vadina juos mokiniais, o ne apaštalais. Mokinys yra paprasčiausiai tas, kuris seka Jėzų kaip bendrakeleivis. Aš, tu esame mokiniai. Paklauskim savęs: ar aš esu mokinys?

Apaštalo Pauliaus malda antrajame skaitinyje tinka mums visiems: kad Dievas „suteiktų išminties ir apreiškimo dvasią, kad apšviestų mūsų dvasines akis.“ Mums visiems to labai reikia.

Evangelijoje Jėzus duoda paskutinius nurodymus: „Eikite, padarykite mano mokiniais visų tautų žmones.“ Jėzus paveda jiems ir mums visiems ne tik perteikti Jo mokymą, bet ir svarbiausia užmegzti asmeninį ryšį su Mokytoju.

Yra vienas gražus pasakojimas, kad, Jėzui įžengus į dangų, angelai Ji pradėjo klausinėti apie Jo darbą žemėje. Jėzus papasakojo apie savo gyvenimą, mirtį, prisikėlimą ir kaip Jis įvykdė Tėvo valią, kad žmonės turėtų išganymą. Vienas angelas paklausė: „Bet dabar, kai Tu esi danguje, kas tą darbą tęs toliau?“ Jėzus atsakė, kad Jis turėjo būrį mokinių, ir jie tęs tą Jo darbą. Angelai nustebo: „Argi Petras, kuris Tavęs išsižadėjo, ir kiti, kurie išbėgiojo, kai buvai vedamas nukryžiuoti, negi jie tęs Tavo darbą? Kokį turi planą, jeigu jie visiškai nieko nedarys?“ Jėzus atsakė: „Aš kito plano neturiu. Jais pasitikiu.“

Jėzus neturi kito plano. Jis pasitiki mumis, kiekvienu iš mūsų, kad mes tęsime Jo darbą, liudysime kitiems Tėvo meilę ir mylėsime kitus, kaip Jėzus mylėjo. Šią savaitę, laukdami Sekminių šventės, skirkime daugiau laiko maldai, prašykime Šventosios Dvasios dovanų ir pagalbos, tikėkime Jėzaus pažadu: „Štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.“

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. KOVO–BALANDŽIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!