ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

18 eilinis sekmadienis (C). JEI DAR ŠIANDIEN BUS PAREIKALAUTA TAVO GYVYBĖS...
Paskelbta: 2010-07-31 21:02:20

Šio sekmadienio skaitiniai gvildena bendrą temą. Pirmasis skaitinys iš Koheleto knygos atskleidžia žemiškųjų darbų bei sukurtųjų gėrybių tuštybę. Antrajame skaitinyje apaštalas Paulius primena, kad krikščionis turi neprisirišti prie žemiškųjų dalykų, bet ieškoti tikrovės aukštybėse. Evangelijoje randame palyginimą apie turtuolį, sukaupusį įvairiausių gėrybių ir besitikintį laimingos ateities. O Dievas jam tarė: „Kvaily, dar šiandien bus pareikalauta tavo gyvybės. Kam gi atiteks, ką susikrovei?“

Evangelijos palyginimas parodo pavojų, kurį kelia godumas. Turtuolio klaida, kad jis tegalvojo tik apie save. Jis sukaupė derlių, norėdamas džiaugtis čia ir dabar. Visą gyvenimą rūpinęsis vien savimi žmogus stoja Dievo akivaizdon kaip visiškas elgeta. Todėl apaštalas Paulius šios dienos skaitinyje ragina kreipti žvilgsnį aukštyn: „Rūpinkitės tuo, kas aukštybėse, o ne tuo, kas žemėje.“ Jis neniekina žemiškųjų reikalų, aišku, neturime jų apleisti, tereikia žvelgti į žemiškuosius dalykus amžinybės šviesoje. Žemiškieji turtai yra Dievo dovanos, patikėtos mums valdyti bei rūpintis. Tad jei Dievas palaimino mus žemiškųjų turtų gausa, dėkokime Jam, naudodami juos taip, kad jie geriausiai pasitarnautų Viešpačiui bei žmonių gerovei.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. GEGUŽĖS–BIRŽELIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!