ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

19 eilinis sekmadienis (C). IŠTIKIMYBĖ IR PASITIKĖJIMAS
Paskelbta: 2010-08-07 20:30:19

Visus šio sekmadienio Mišių skaitinius vienija ištikimybės ir pasitikėjimo tema. Pirmame skaitinyje rašoma apie ištikimus savo protėvių tikėjimui žydus, švenčiančius išlaisvinimą iš Egipto vergovės. Antrame skaitinyje kalbama, kad visi įtikėję Dievo pažadų tikrumu jautėsi esą keleiviai į geresnę tėvynę. Nuostabi eilutė apie tikėjimą: „Tikėjimas laiduoja mums tai, ko viliamės, įrodo tikrovę, kurios nematome.“ Tai labai tikslus ir svarbus tikėjimo apibrėžimas. Abraomas yra laikomas mūsų tikėjimo tėvu, nes įtikėjo Dievo pažadais. Evangelijoje Jėzaus žodžiai taikomi „mažajai kaimenei“, t. y. mums visiems. Ištikimiesiems tarnams žadamas džiaugsmingas atlygis. Tačiau Jėzus perspėja, kad visą laiką budėtume: „Būkite pasirengę, nes žmogaus sūnus ateis, kai nesitikėsite.“ Čia pat paaiškinamos ir sąlygos įžengti į Dievo karalystę: neturtas ir budrumas. Jėzus kviečia budėti, kartu perspėja ir apie turtą: „Kraukite nenykstantį turtą danguje.“ Nė vienas nežinome, kada su Juo susitiksime, tačiau Jis liepia mums būti pasiruošusiems.

Juo daugiau laiko praleisime su Jėzumi, juo geriau suprasime ir pajusime Jo meilę, teisingumą bei gailestingumą ir mūsų baimės išnyks.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. GEGUŽĖS–BIRŽELIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!