ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

24 eilinis sekmadienis (C). GAILESTINGUMAS IR DŽIAUGSMAS
Paskelbta: 2010-09-11 21:34:17

Ką mums sako šio sekmadienio skaitiniai? Pagrindinė visų skaitinių tema – Dievas yra mus mylintis Tėvas, gailestingas, kantrus, atleidžiantis mūsų kaltes. Evangelijoje skaitome tris palyginimus: apie paklydusią avį, apie pamestą drachmą ir apie sūnų palaidūną. Tie palyginimai yra tokie svarbūs ir tokie esminiai, kad juose galima įžvelgti visos Evangelijos santrauką. Iš Jėzaus palyginimų matome, kad Dievas visada aktyviai veikia, eina žmonių ieškoti ir gelbėti, kaip rūpestingas piemuo ieško pražuvusios avies.

Visuose trijuose palyginimuose kartojamas džiaugsmo motyvas. Radęs pražuvusią avį piemuo su džiaugsmu dedasi ją ant pečių. Moteris, radusi drachmą, susikviečia kaimynes ir džiaugiasi. Sugrįžus sūnui palaidūnui tėvas kviečia džiaugtis, puotauti, linksmintis.

Sūnus palaidūnas grįždamas namo nesitikėjo būti taip sutiktas, nė nemanė, kad jam bus atleista, parodyta kuo nuoširdžiausia meilė ir dosnumas. Jis tesitikėjo galėsiąs būti samdiniu tėvo namuose. Vyresnysis brolis tikrai nesuprato tėvo meilės, parodytos jaunesniam broliui, nesuvokė ir pats esąs mylimas. Apie sūnų palaidūną yra parašyta nuostabių knygų.

Ką mes galime iš tų skaitinių prisitaikyti sau? Gal esu ta pražuvėlė avis, gal pamestoji drachma, o gal jaunesnysis sūnus? Galbūt esu vyresnysis sūnus, nepajėgęs suvokti tėvo meilės ir nėjęs į paruoštą puotą? Tėvas laukia mūsų, priimkime Jo meilę ir atleidimą.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. GEGUŽĖS–BIRŽELIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!