ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

26 eilinis sekmadienis (C). APIE TURTUOLIUS IR VARGŠUS
Paskelbta: 2010-09-24 22:05:00

Šios dienos Mišių skaitinių pagrindinė mintis yra apie turtuolius ir vargšus. Skaitiniuose sakoma, kad turtuolis, neatsižvelgdamas į vargšus, užsitraukia amžiną pasmerkimą. Pirmajame skaitinyje pranašas Amosas perspėja visus turtuolius, kurie „guli drambliakaulio lovose“, kad toks jų gyvenimas pasibaigs. Psalmė garbina Viešpatį, kuris „gina reikmes prispaustųjų“. Antrajame skaitinyje apaštalas Paulius ragina siekti „teisumo, maldingumo, tikėjimo, meilės, ištvermės, romumo“. Evangelijoje labai konkrečiai parodomas dviejų žmonių žemiškasis gyvenimas ir jų pomirtinis likimas. Vargšas Lozorius (ne tas, kurį Jėzus prikėlė iš numirusių) ir turtuolis miršta. Abiejų likimai skirtingi.

Evangelija kviečia pamąstyti apie pomirtinį gyvenimą. Šiandien daug žmonių gyvena tarsi jo nebūtų. Vargšas pateko į dangų, o turtuolis – į pragarą. Kodėl jis buvo nubaustas? Jis nieko blogo nedarė, nenuvijo vargšo nuo savo rūmų durų, leido jam maitintis trupiniais. Jis buvo nubaustas, nes gyvendamas pertekliuje visiškai nepaisė vargšo. Turtas nėra kliūtis patekti į dangų, svarbu, kaip mes savo turtą naudojame.

Atkreipkime dėmesį į šią Šventojo Rašto eilutę: „Kas moka daryti gera ir nedaro, tas nusideda“ (Jok 4, 17). Einant išpažinties reikėtų tą eilutę prisiminti.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. GEGUŽĖS–BIRŽELIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!