ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

IV advento sekmadienis (A). KĄ PADOVANOSIME DIEVUI SU MUMIS?
Paskelbta: 2010-12-18 20:07:44

Štai mergelė pradės ir pagimdys sūnų, jis vadinsis Emanuelis, tai reiškia „Dievas su mumis“.

Taip Dievas kalbėjo per pranašą Izaiją septyni šimtai metų prieš Kristaus gimimą. Ta pranašystė išsipildė ir apaštalas Matas ją kartoja šios dienos Evangelijoje. Jėzus yra Emanuelis – Dievas su mumis. Jis nėra vien „Dievas su Juozapu“ ar „Dievas su didžiaisiais šventaisiais“. Kiekvienas mūsų yra nuostabus ir brangus Dievui. Mūsų džiaugsmui bei laimei dabar švenčiame Dievo meilę, įsikūnijusią Jėzuje, kuris atėjo su galia „išgelbėti savo tautą iš nuodėmių“ (Mt 1, 21).

Marija buvo ką tik susižadėjusi su Juozapu, ir staiga Juozapas sužinojo, kad ji laukiasi kūdikio. Ką daryti? Į Juozapą kankinusį klausimą atsako angelas, kreipęsis į jį per sapną: „Juozapai, Marijos sūnus yra iš Šventosios Dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus.“ Juozapas pasitikėjo ir parsivedė Mariją į savo namus.

Su pagarba žvelgiame į Juozapą ir Mariją. Jie iš tiesų verti jos. Ir mes galime būti į juos panašūs. Kaip ir jie, galime būti atviri Dievo žodžiui ir pasitikėdami priimti Jėzų į savo širdis.Tepamoko Juozapas mus pasitikėjimo, kad pasitikėtume Dievo pažadais ir klausytumės Jo balso. Jėzus įžengė į pasaulį prieš 2000 metų ir šiandien yra su mumis. Kodėl pasaulyje tiek daug nelaimingų žmonių, kodėl tiek daug neapykantos, kodėl tiek daug karų, kodėl tiek daug badaujančių? Jėzus šiandien laukia, kad mes Jį įsileistume į savo širdis, tada viskas pasikeistų. Liko tik kelios dienos iki Kalėdų, visi skuba į parduotuves, perka dovanas pagal susidarytą sąrašą. Patikrinkime savo sąrašą. Ar Jėzus yra tame sąraše? Ką mes Jam padovanosime? Atverkime Jam savo širdis, pakvieskime Jį, kad Jis iš naujo gimtų mumyse.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2023 m. RUGSĖJO–SPALIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!