ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

Šventoji Šeima. DIEVUI RŪPI KIEKVIENA ŠEIMA
Paskelbta: 2010-12-24 15:59:47

Šiandien Bažnyčia mini Šventąją Šeimą ir visi skaitiniai mums kalba apie šeimą. Tai ypač aktualu šiandien, nes daugelį šeimų yra palietusi liberalizmo banga. Apie šeimas prirašyta tiek daug, kad beveik niekas į tai jau nebekreipia dėmesio. Mums svarbu žinoti, ką šiuo klausimu skelbia pats Kristus. Juk santuoka – tai paties Kristaus priesakas.

Pirmajame skaitinyje iš Siracido knygos pateikiamos tarpusavio santykių taisyklės. Ypač pabrėžiama vaikų atsakomybė ir pagarba tėvams. Tai glaudžiai siejasi su ketvirtuoju Dekalogo įsakymu gerbti savo tėvą ir motiną. Išdėstomi pažadai žmogui, kuris gerbia savo tėvus. „Jis atsilygins už nuodėmes, kraunasi lobį, džiaugsis savo vaikais, kai melsis, bus išklausytas.“ Šeimos narių tarpusavio atsakomybė kyla ne iš prigimtinių ryšių. Ji plaukia iš bendravimo su Viešpačiu. Antrame skaitinyje apaštalas Paulius išvardija krikščionių šeimos narių pareigas, ragina „apsivilkti nuoširdžiu gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir kantrumu“.Daugelis vyrų „žaidžia“ Šv. Rašto eilute „jūs, žmonos, būkite klusnios vyrams“ ir pamiršta tolesnę eilutę, kur sakoma: „O jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas ir nebūkite joms šiurkštūs“. Dar pridėta: „būkite vieni kitiems pakantūs ir atleiskite vieni kitiems“.

Evangelija mums kalba apie Juozapo, kaip idealaus tėvo, atsakomybę. Jis išgirdo per sapną Dievo balsą, raginusį bėgti į Egiptą, kad apsaugotų kūdikį Jėzų. Vėliau balsas paragino sugrįžti į Nazaretą. Juozapas – idealaus tėvo modelis. Ir šiandien tėvams reikia išgirsti Dievo balsą, kaip nugalėti visus šeimos sunkumus, kurių visada pasitaiko. Tam reikia maldos, reikia Šv. Rašto skaitymo, reikia prašyti Šventosios Dvasios pagalbos. Žvelkime į Šventąją Šeimą ir atkakliai siekime meilės, netgi tokiomis akimirkomis, kai sunkumai atrodo neįveikiami. Dievas tikrai nori išgydyti, sustiprinti ir suvienyti mūsų šeimas. Kreipkimės į Jį.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. LIEPOS–RUGPJŪČIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!