ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

I gavėnios sekmadienis (A). APIE GUNDYMUS
Paskelbta: 2011-03-13 21:45:15

Pirmojo gavėnios sekmadienio skaitiniai mums kalba apie gundymus. Pirmoji žmonių pora pasidavė pagundai siekti laimės be Dievo. Šėtonas gundydamas siekė, kad žmonės atsisakytų priklausomybės nuo Dievo ir savo jėgomis siektų to, kas priskirta vien Dievui. Čia norisi pacituoti vieną Šventojo Rašto eilutę iš apaštalo Jono pirmojo laiško: „Nes visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė, tai nėra iš Tėvo, bet iš pasaulio“ (1 Jn 2, 16).

Pirmajame šios dienos skaitinyje iš Pradžios knygos skaitome: „Dievas išaugino įvairių medžių, gražių akims ir gerų maistui.“ Žaltys gundo Ievą, rodydamas gražų medį, liepdamas valgyti ir sakydamas: „Atsivers jums akys, kai tik jo užvalgysite ir būsite kaip Dievas.“ Toliau skaitome: „Moteris matė, kad būtų puiku paragauti (kūno geismas), kad medis gražus pažiūrėti (akių geismas).“ Ji suviliojo tapti gudri: „tapsite kaip Dievas (gyvenimo puikybė)“. Ji skynėsi to medžio vaisių ir valgė.

Evangelijoje skaitome, kad Jėzus, išpasninkavęs keturiasdešimt dienų dykumoje, buvo labai alkanas. Prie Jo prisiartino gundytojas – šėtonas ir sako: „Jei tu Dievo Sūnus, liepk, kad šie akmenys pavirstų duona.“ Vėl kūno geismas. Toliau velnias pastato Jėzų ant šventyklos ir liepia pulti žemyn sakydamas, kad angelai Jį pagaus, visi stebėsis (gyvenimo puikybė). Ir pagaliau parodo Jėzui viso pasaulio karalystes ir jų didybę ir sako: „Visa tau atiduosiu, jei parpuolęs pagarbinsi mane“ (akių geismas). Kaip matome, gundytojas visą laiką taiko tą patį būdą. Jis tą daro ir dabar, gundydamas mus visus. Mums nuolat tenka rinktis. Tačiau būna tokių momentų, kai dvasinė kova tampa gana intensyvi.

Atkreipkime dėmesį, kad Jėzus šėtonui atsako cituodamas Šventojo Rašto žodžius. Tai ne tik Jo, bet ir mūsų ginklas. Labai svarbu pažinti savo priešą. Kaip kitaip išmoksime atremti jo puolimus? Bet neturime bijoti, Jėzus nugalėjo šėtoną ir dykumoje, ir ant kryžiaus. Jis prašo mūsų apsiginkluoti tikėjimo ginklais, pasitikėti Dievu ir paklusti Jam. Pergalė bus mūsų.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. GEGUŽĖS–BIRŽELIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!