ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

V gavėnios sekmadienis (B). ATĖJO VALANDA
Paskelbta: 2012-03-23 22:32:16

Kanos vestuvėse Jėzus savo motinai sako: „Mano valanda dar neatėjo.“ Šiandien nuskambėjo kitokie Jo žodžiai: „Atėjo valanda.“ Ta valanda, kai Jėzus įvykdys tai, ką Jam nuo amžių yra skyręs dangiškasis Tėvas. Ši valanda yra lemtinga visam pasauliui. Jėzus kalba apie artėjančią mirtį. Ta mirtis bus ir Jo išaukštinimas. Jėzus sako, kad po to, kai Jis bus numarintas, palaidotas ir prikeltas, o per tai ir pašlovintas, ateis gausių vaisių metas. „O aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs.“ Jėzus pasirinko mirtį ant kryžiaus, kad mes gyventume. Tai svarbiausia Evangelijos žinia. Jis yra ta sėkla, kritusi į žemę, numirusi ir duodanti gausių vaisių. Nukankintas Jėzaus kūnas, anot pranašo, „buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimų, ant Jo krito kirčiai už mūsų kaltes. Bausmė ant Jo krito mūsų išganymui, mes buvome išgydyti Jo žaizdomis“ (Iz 53, 5). Pamąstykime, kokias mūsų nuodėmes atperka erškėčių vainiku papuošta Kristaus galva? Šiandien visi privalome pamąstyti apie savo žingsnius – gerus ir blogus. Kiekviena nuodėmė yra Kryžiaus paniekinimas, tačiau tas pats Kryžius yra mūsų viltis.

Artėjant kančios valandai Jėzus kalba apie aukos būtinumą ir išgyvena vidinę kovą. Jis net kreipiasi į Tėvą: „Tėve, gelbėk mane nuo šios valandos!“ Jo sutikimas aukotis yra drauge ir prašymas: „Tėve, pašlovink savo vardą!“ Iš dangaus nuskamba Viešpaties atsakymas: „Aš Jį pašlovinau ir dar pašlovinsiu!“ Balsas iš dangaus ženklina lemtingus Jėzaus gyvenimo momentus: krikštą Jordane, atsimainymą ant Taboro kalno. Dabar balsas nuskamba „atėjus valandai“. Pačiam Jėzui padrąsinimas nebereikalingas – Jis jau apsisprendęs. Šiandien tas balsas skirtas aplinkiniams ir mums visiems: „Ne dėl manęs, o dėl jūsų pasigirdo tas balsas.“

Taip ir mes visi, susivieniję su Kristumi, galime tapti tarsi kviečio grūdas. Galime mirti senajam savo gyvenimui ir baimei, galime prisikelti kaip nauji kūriniai. Mirti sau reiškia nukryžiuoti, atsisakyti visko, kas dar mūsų gyvenime prieštarauja Dievo valiai. Dievas visada suteikia malonę, kai mes Jam ištariame „taip“, kai norime vykdyti Jo valią. „Kas nori man tarnauti, tegul seka paskui mane.“ Ar aš Jį seku?

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2023 m. LAPKRIČIO–GRUODŽIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!