ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

V Velykų sekmadienis (B). PASILIKTI JĖZUJE
Paskelbta: 2012-04-30 14:41:28

„Pasilikite manyje, tai ir Aš jumyse pasiliksiu…“

Šiuos Jėzaus žodžius skaitome šios dienos Evangelijoje. Trumpame skaitinyje žodis „pasilikti“ yra kartojamas net šešis kartus. Tie žodžiai apibendrina mūsų krikščioniškąjį pašaukimą – kasdien pasilikti Jėzuje, kaip ir Jis pasilieka mumyse. Ką reiškia pasilikti Jame? Pasilikti – tai apsistoti, įsikurti, gyventi tam tikroje vietoje. Reikia asmeniškai apsispręsti „pasilikti Jame“. Neįmanoma gyventi dviejuose pasauliuose: šiame pasaulyje (ne fizine prasme, o priimant pasaulio siūlomas vertybes) ir Jėzuje, kuris yra kiekvieno krikščionies gyvenimo šaltinis. „Pasilikti Jame“ – ne tik sekmadienį nueiti į bažnyčią, bet ir kai kas daugiau. Pasilikti Jame – tai būti viena su Kristumi, persiimti Jo mintimis, leisti veikti Jo Dvasiai, gyvenančiai mumyse. Jėzus prašo kasdien, kad ir kas įvyktų mūsų gyvenime, pasilikti su Juo.

Šį prašymą puikiai vaizduoja vynmedžio bei jo šakelių palyginimas. Šakelė negali atsiskirti nuo vynmedžio. Nepasilikdama vynmedyje ji paskirta mirčiai. Tai tinka ir mums visiems. Mumyse gyvenantis Jėzus atveria kelią meilei, džiaugsmui ir kantrybei, kurios Jis iš mūsų tikisi. Mūsų neprašoma duoti vaisių vien savo jėgomis. Mumyse gyvenantis Jėzus veiks per mus, jei tik Jame pasiliksime. Pasilikimo Jame ženklai yra vaisiai, kurie pasirodo krikščionies gyvenime. Šventosios Dvasios vaisiai yra suminėti Laiške galatams (5, 22–23): „meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas“. Norėdami būti su Jėzumi ir duoti gerą derlių, turime leisti, kad Jis mus apvalytų. Tai reiškia pasitikėti Jėzaus gerumu ir Jam paklusti, kad visa, kas ne iš Jo, būtų pašalinta. Prisiminkime Jėzaus žodžius, kad atsiskyrę nuo Jo negalėsime nieko nuveikti. Šios dienos Evangelijos pabaigoje skaitome: „Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, – jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta.“

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. GEGUŽĖS–BIRŽELIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!