ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

VI Velykų sekmadienis (B). NE PASIŪLYMAS, O ĮSAKYMAS
Paskelbta: 2012-05-06 17:47:53

Pasilikite mano meilėje

Kaip galima pasilikti Jėzaus meilėje? Tik laikantis Jo įsakymų. Jėzus, gyvendamas žemėje, buvo Tėvo meilėje, nes Jis besąlygiškai laikėsi Tėvo įsakymų. To paties klusnumo Jėzus nori iš savo mokinių ir iš mūsų. „Laikytis Jo įsakymų“ reiškia Dievo Žodį laikyti savo gyvenimo kelrodžiu, atmetant viską, ką šis pasaulis ar mūsų troškimai siūlo. Toliau Jėzus pabrėžia: „Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus myliu.“ Jis nesako: „Tai mano pasiūlymas“, bet sako: „Tai mano įsakymas.“Ar tai įmanoma? Tai reiškia, kad mūsų meilė turi būti besąlyginė, atleidžianti ir pasiaukojanti. Žodžiu „meilė“ išreiškiame skirtingus dalykus. Kartais atrodo, kad mylime tą ar kitą žmogų, o iš tiesų mes šalia jo tik saugiau jaučiamės. Sustiprėjame – ir jo mums jau nebereikia. Jėzus, liepdamas mums vieniems kitus mylėti, kaip Jis mus myli, žodį „meilė“ vartojo ypatingesne prasme. Meilė, apie kurią Jėzus kalba, pranoksta jausmus ir emocijas. Pirmiausia meilė yra apsisprendimas daryti gera kitam. Kartais gėdijamės, kad esame neturtingi, kad neturime vargšui atliekamų centų. Vienas kunigas yra pasakęs: „Kai duodi stokojančiam pinigų, duok savo meilę, duok savo širdį, duok gerą patarimą. Kai negali nieko duoti, duok savo maldą, ir būsi daug davęs.“ Išmokime mylėti paprastai. Motinos Teresės kartą klausė, kaip paprasti žmonės gali padėti kitiems. Ji atsakė: „Nusišypsodami vieni kitiems.“ Šypsena bei gera valia užkrečia.

Toliau Jėzus sako: „Jus aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką esu iš savo Tėvo girdėjęs.“ Atkreipkime dėmesį į žodį „viską“. Jis viską mums perdavė, ką iš savo Tėvo girdėjo. Žmones suvienija tokia pati patirtis, jie tada tampa tikrais draugais. „Aš jus išsirinkau“ – Jėzus išsirinko savo mokinius, kad jie mylėtų vienas kitą ir kad jų darbai neštų vaisių. To paties Jis nori ir iš mūsų.

Jėzus vėl kartoja: „Aš jums įsakau vienam kitą mylėti.“ Jis tą sako mums visiems – tau ir man.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. GEGUŽĖS–BIRŽELIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!