ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

Viešpaties Dangun Žengimas (B). SUGRĮŽIMAS PAS TĖVĄ
Paskelbta: 2012-05-16 19:01:19

Šiandien minime Jėzaus sugrįžimą pas Tėvą. Baigėsi Jo žemiškoji kelionė. Jėzus paskutinį kartą susitinka su savo mokiniais, duoda jiems nurodymus ir paskelbia grįžtantis pas Tėvą.

Jėzaus žengimas į dangų Jo mokiniams buvo pabaiga ir pradžia. Fizinis kūnas atsiskyrė, tačiau Jėzus liko su jais savo dvasia. Jėzus sukviečia mokinius ir duoda jiems paskutinius nurodymus: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai.“ Siųsdamas mokinius Jėzus jiems paveda ne tik perteikti Jo mokymą, bet ir svarbiausia – užmegzti asmeninį ryšį su Mokytoju. Iš esmės Jėzus prašo atnaujinti kvietimą Juo sekti. Šis kvietimas privalo pasiekti visus žmones, įskaitant ir mus. Tikras krikščionis negali pasilaikyti tikėjimo vien sau, bet turi juo dalytis su kitais. Tai yra tikros evangelizacijos ženklas. Apaštalo Pauliaus malda antrame šios dienos skaitinyje tinka mums visiems: kad Dievas „suteiktų išminties ir apreiškimo dvasią,.. kad apšviestų jūsų dvasines akis“. Mums visiems to labai reikia.

Štai vienas gražus pasakojimas. Jėzui įžengus į dangų angelai Jį pradėjo klausinėti apie Jo darbą žemėje. Jėzus papasakojo apie savo gyvenimą, mirtį, prisikėlimą ir kaip Jis įvykdė Tėvo valią, kad žmonės neprarastų išganymo. Vienas angelas paklausė: „Bet dabar, kai Tu esi danguje, kas tą darbą tęs?“ Jėzus atsakė, kad Jis turėjo būrį mokinių, ir jie tęs Jo darbą. Angelai nustebo: „Argi Petras, kuris Tavęs išsižadėjo, ir kiti, kurie išbėgiojo, kai buvai vedamas nukryžiuoti, tęs Tavo pradėtą darbą? Ką darysi, jei jie nieko nedarys?“ Jėzus atsakė: „Nesu nieko kito sumanęs. Jais visiškai pasitikiu.“

Jėzus neturi kito plano. Jis pasitiki mumis, kiekvienu iš mūsų, kad mes tęsime Jo darbą, liudysime kitiems Tėvo meilę ir mylėsime kitus, kaip Jėzus mylėjo. Šią savaitę, laukdami Sekminių šventės, skirkime daugiau laiko maldai, prašykime Šventosios Dvasios dovanų ir pagalbos, tikėdami Jėzaus pažadu: „Štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.“ Jėzus yra su mumis per visas dienas, kiekvieną akimirką, o mes, ar galime sakyti esantys visuomet su Juo?

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. LIEPOS–RUGPJŪČIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!