ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

Švč. Trejybė. MYLINTYSIS, MYLIMASIS IR MEILĖ
Paskelbta: 2012-05-31 19:55:57

Šiandien Bažnyčia kviečia prisiminti Švenčiausiosios Trejybės slėpinį. Švenčiame ne kokią abstrakčią tiesą, bet gyvą tikrovę. Nors daug kam gali būti sunkiai suprantama, kaip Dievas gali būti Vienas ir Triasmenis, Trejybė yra pagrindinė mūsų tikėjimo tiesa. Kalbėdami apie Švenčiausiąją Trejybę mes išpažįstame Dieve esant tris Asmenis. Tačiau tai nėra trys dievai, bet vienas ir tas pats Dievas, esantis ir Tėve, ir Sūnuje, ir Šventojoje Dvasioje. Visi Trejybės Asmenys yra lygūs. Dieviškieji bruožai priklauso tiek Tėvui, tiek Sūnui, tiek Šventajai Dvasiai.

Šv. Augustinas, mąstydamas apie Švč. Trejybę, jos slėpinį aiškina tokiu palyginimu: Mylintysis, Mylimasis ir Meilė. Tėvas yra tas, kuris myli, myli taip beatodairiškai, kad net savo Sūnų mums atiduoda. Jo meilė mums atsiskleidžia per Sūnų. Sūnus be galo myli savo Tėvą. Jėzus yra paklusnus mylintis Tėvo Sūnus. Iš meilės Jam laisvai sutinka mirti už žmones. Jis atėjo žmonijai apreikšti mylintį Tėvą. O Šventoji Dvasia yra Meilė. Šventoji Dvasia yra dovana, kurią Tėvas teikia savo Sūnui, o Sūnus –Tėvui. Per Šventosios Dvasios dovanojamą meilę mes galime dalyvauti Švenčiausiosios Trejybės gyvenime.

Naujajame Testamente nuo pat pirmųjų puslapių aptinkame Švč. Trejybės Asmenis. Dar Kristus nebuvo užgimęs, kai angelas apreiškė Marijai, kad ji būsianti Dievo Motina: „Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu, todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi.“ Antrą kartą Švč. Trejybė žmonėms apsireiškia, kai Jėzus krikštijasi Jordano upėje: „...atsivėrė dangus ir Šventoji Dvasia kūnišku pavidalu nusileido ant Jo tarsi balandis, o balsas iš dangaus prabilo: „Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi.“ Šiame viešame Jėzaus pasirodyme dalyvauja visa Švenčiausioji Trejybė. Švč. Trejybės tiesą nuostabiai išreiškia apaštalas Paulius, kreipdamasis į tikinčiuosius. Tais apaštalo žodžiais dabar kunigas kreipiasi į mus Mišių pradžioje: „Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo Tėvo meilė ir Šventosios Dvasios bendrystė tebūna su jumis visais.“

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. GEGUŽĖS–BIRŽELIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!