ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

21 eilinis sekmadienis (B). TU TURI AMŽINOJO GYVENIMO ŽODŽIUS
Paskelbta: 2012-08-25 21:40:04

Šį sekmadienį Senojo Testamento ir Evangelijos skaitiniai papildo vienas kitą. Abiejuose skaitiniuose svarstoma pasirinkimo galimybė: laisvė priimti ar atmesti Dievą. Ir šiandien visi esame laisvi priimti ar atmesti mūsų gyvenimo šaltinį ir likimą, pasirinkti Jėzų – duoną, nužengusią iš dangaus, arba pasaulio siūlomas viliones. Mūsų gyvenimas atspindi mūsų pasirinkimą.

Jėzaus nestebina tai, kad Jį apleidžia daugelis mokinių. Šį Evangelijos fragmentą galime apibendrinti dviem teiginiais. Pirma – žmogus savo likimą laiko savo rankose, jis visuomet gali atmesti Dievo dovaną ir bendrystę su Kristumi. Antra – tikėjimas nėra žmogaus nuopelnas, tai Tėvo dovana, kurios reikia nuolat prašyti. Natūralu patirti sunkumus laikantis Dievo žodžio, tačiau dėl to pasitraukti, kaip pasitraukė kai kurie Jėzaus mokiniai, yra neprotinga. Evangelijoje liūdnai konstatuojama, kad kai kurie Jėzaus sekėjai nuo Jo nusigręžė. Jie vėl grįžo į seną aklumą. Tai bene liūdniausi Evangelijos žodžiai. Taip atsitiko šiandien Evangelijoje minimiems mokiniams, vėliau Judui. Galėjo taip atsitikti Petrui ir kiekvienam iš mūsų.

Tačiau mes nepriklausome tiems, kurie Jėzui paklausus: „Gal ir jūs norite pasitraukti?“ murmėdami pasitraukė. Mums lieka tik pakartoti Petro žodžius: „Viešpatie, pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius.“ Kalbą apie savo Kūną ir Kraują kaip amžinąją gyvybę teikiantį maistą Jėzus užbaigia šiais žodžiais: „Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas.“ Ką reiškia žodžiai „kūnas nieko neduoda“? Vien automatiškas Komunijos priėmimas neduoda dvasinės naudos, turi įvykti tikras susitikimas su Jėzumi. Tik išorinis bendrystės ženklo demonstravimas nėra išganingas.

Šiandien, dalyvaudami Mišiose, atverkime savo širdis Jėzaus gailestingumui ir meilei.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. LIEPOS–RUGPJŪČIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!