ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

27 eilinis sekmadienis (B). APIE SANTUOKĄ
Paskelbta: 2012-10-06 20:24:27

Šios dienos Evangelija pabrėžia ypač aktualų santuokos klausimą. Fariziejų klausimas: „Ar galima atleisti žmoną?“ rodo, kad išsiskyrusios šeimos yra ne tik mūsų, bet ir visų laikų problema. Jėzus jiems atsakė: „Ką Dievas sujungė, žmogus teneperskiria.“ Ar šie žodžiai neatrodo per daug griežti, ypač jei patys esame išsiskyrę, ar kurio nors mūsų šeimos nario ar draugo šeima yra subyrėjusi? Tačiau tai ne Bažnyčios, bet Jėzaus žodžiai. Tikime Dievo galia gydyti net pačias didžiausiais santuoką slegiančias problemas. Visi žinome, kad skyrybos palieka gilias žaizdas.

Pabandykime suprasti išsiskyrusių porų problemas ir skausmą. Didžiais idealais, džiaugsmu bei optimizmu prasidėjusi bendrystė kartais virsta atmetimu, nepasitikėjimu, pykčiu. Buvęs „vienas kūnas“ perplėšiamas pusiau, o tai sužeidžia ne tik sutuoktinius, bet ir kitus šeimos narius. Ar Jėzus negailestingai smerkia šiuos žmones? Nepamirškime, kad Jis myli ir išsiskyrusius. Jis dalijasi jų skausmu ir kenčia kartu su jais. Jėzus nenori sugniuždyti žmonių, rodydamas jiems vien tai, kas bloga. Jis priima mus tokius, kokie esame ir siūlo išgydymą bei atnaujinimą.

Mūsų laikų pasaulis kaltina Bažnyčią, kad ji nelanksti, pasenusi. Bet ar gali Bažnyčia keisti Kristaus potvarkius: „Ką Dievas sujungė, žmogus teneperskiria.“ Palaimintasis Jonas Paulius II pabrėžė, kad jei renkamasi santuoka, ji turi būti tokia, kokią iš pradžių numatė Kūrėjas. Tai ypač aktualu šiandien, kai vyksta tiek daug diskusijų, kas yra šeima.

Nesmerkime išsiskyrusių šeimų arba šeimų, turinčių problemų. Stenkimės parodyti joms meilę ir supratimą, net padėti. Ar gyvename santuokoje, ar esame išsiskyrę, ar vieniši – visiems mums reikia Dievo išgydymo. Mūsų Tėvas nori išgydyti visų sutuoktinių, taip pat ir išsiskyrusiųjų žaizdas. Jėzus nori mus sutaikinti, perkeisti ir siųsti skelbti Jo Karalystės, kad ir kokia buvo mūsų praeitis. Jis nori uždėti ant mūsų rankas ir mus palaiminti.

Viešpatie Jėzau, padėk mums įveikti visus susiskaldymus. Išliek savo malonę kiekvienai išsiskyrusiai šeimai. Gydyk jas ir atnaujink jų viltį. Tavo meilė tesilieja į mus ir per mus, kad būtume Tavo liudytojai.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2023 m. RUGSĖJO–SPALIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!