ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

33 eilinis sekmadienis (B). BŪKITE PASIRENGĘ
Paskelbta: 2012-11-17 22:03:07

Per kiekvienas Mišias sakome: „Mes skelbiame, Viešpatie, Tavo mirtį, išpažįstame Tavo prisikėlimą, laukdami Tavęs ateinant.“ Jis vėl sugrįš! Čia kalbama apie garbingą Jėzaus atėjimą laikų pabaigoje. Evangelijoje skaitome: „Žmonės pamatys Žmogaus Sūnų ateinantį debesyse su didžia galia ir šlove.“ Kada tai įvyks? Ar mes to sulauksime? Niekas to nežino. Yra buvę daug pranašysčių apie tą pabaigą, bet nė viena neišsipildė. Pats Jėzus pasakė: „Tos dienos ar tos valandos niekas nežino, nei angelai danguje, nei Sūnus, vien Tėvas.“ Jėzus mus paragino būti pasirengusius: „stebėkite laiko ženklus, budėkite“. Užuot rūpinęsi, kada tai įvyks, esame raginami kasdien prisiminti Tėvo meilę, Jėzaus auką ant kryžiaus už mus ir prašyti Šventosios Dvasios pagalbos. Privalome atpažinti Jį kasdieniuose įvykiuose, ar jie būtų skausmingi, ar džiaugsmingi. Prisiminkime, kad Viešpats visada yra su mumis. Jeigu iš tikrųjų žinotume, kad ši diena yra paskutinė mano gyvenimo šioje žemėje, ką mes darytume? Verta apie tai pagalvoti. Vienas psichologas patardavo savo pacientams įsivaizduoti, kad dalyvauja savo laidotuvėse. Tada imsi galvoti apie savo praeitį ir pamatysi, ką būtum daręs kitaip, kaip būtų buvę gera, kad būtum pakeitęs savo gyvenimo būdą ir elgesį. Galiausiai pridurdavo: „Nelauk savo laidotuvių, bet pradėk nuo šiandien.“

Yra toks pasakojimas. Liuciferis siuntė velniukus į žemę. Jis paklausė pirmojo: „Ką tu sakysi žmonėms?“ Velniukas atsakė: „Sakysiu, kad nėra Dievo.“ Jam pasakė, kad niekas tuo netikės. Antrasis velniukas sakė sakysiąs, kad nėra pragaro. Jam Liuciferis atrėžė, kad niekas tuo netikės. Tada paklausė trečią: „Ką tu sakysi?“ Jis atsakė, kad visiems sakysiąs: „Neskubėkit, dar ne galas, turit daug laiko, ieškokit visų malonumų, kuriuos siūlo pasaulis.“ Liuciferis jam pasakė: „Eik. Visi tuo patikės, tu laimėsi tūkstančius.“

Labai gražiai yra pasakiusi Motina Teresė: „Darykite ką nors gražaus Dievui. Darykite kasdien. Darykite taip, kaip galite. Bet darykite!“ Sugebėti būti pasirengusiems – didelis dalykas. Kristus pažadėjo: „Vėl sugrįšiu.“ Jis ragino: „Būkite pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite.“ „Būkite pasirengę“, – tai perspėjimas ir kvietimas mums visiems.

Vincas Kolyčius
Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. LIEPOS–RUGPJŪČIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!