ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

I advento sekmadienis (C). LAUKIANT IŠGANYTOJO
Paskelbta: 2012-12-01 21:31:36

Pirmuoju advento sekmadieniu pradedame naujus liturginius metus. Lotyniškas žodis adventus reiškia atėjimą. Šios dienos skaitiniuose kalbama apie dvejopą atėjimą. Pirmame skaitinyje pranašas Jeremijas taip pranašauja, kad išsipildys Dievo pažadas: „Tomis dienomis, atėjus laikui, atželdinsiu Dovydui teisumo atžalą. Jis įvykdys krašte teisumą ir teisingumą.“ Žmonijos istorija kupina laukimo. Iki Kristaus įsikūnijimo laukta Mesijo atėjimo. Dabar laukiame Jo šlovingojo grįžimo laikų pabaigoje. Evangelija kalba apie antrąjį Jėzaus atėjimą, Jo sugrįžimą. Jėzus, kalbėdamas savo mokiniams, juos perspėja: „Visą laiką budėkite ir melskitės, ir melskitės, kad pajėgtumėte išvengti visų būsimųjų nelaimių ir atsilaikyti Žmogaus Sūnaus akivaizdoje.“

Tą patį Jis šiandien sako ir kiekvienam iš mūsų. Jis ir mus perspėja, kad šio gyvenimo rūpesčiai mūsų nenustelbtų. Kiek daug dalykų gali įvykti per ateinančias savaites, jei tik įsiklausysime, ką Jis kalba mūsų širdims. Dievas nori išjudinti nuodėmingus mūsų gyvenimo pamatus. Jis trokšta parodyti, kaip mus saugo savo rankose, nori išgydyti pašlijusius santykius, mūsų liūdesį paversti džiaugsmu ir atsiliepti į mūsų širdies maldas.Mes laukiame To, kuris jau buvo atėjęs ir žingsniuoja per gyvenimą drauge su mumis. Jėzus esti tarp mūsų daugeriopai: Eucharistijoje, Dievo žodyje, vargšuose, Bažnyčios sambūryje. Svarbu Jį atpažinti. Evangelijoje Jėzus mus moko išmintingai laukti. Jėzus mus nuolat stiprina pažadu: „Esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.“

Ruošimasis Kalėdoms gali suryti visą mūsų laiką, jei tik nebūsime pakankamai atidūs. O kur laikas Dievui? Ar galime skirti bent dešimt minučių kasdien asmeninei maldai, garbinti Jį ir dėkoti Jam, kad Jis atsiuntė savo Sūnų Jėzų? Ar galime bent dešimt minučių kasdien skaityti Šventąjį Raštą? Privalome paruošti savo širdis, kad Jis gimtų mumyse, mūsų kasdieniame gyvenime. Vienas žmogus sakė: „Kokia man nauda, jeigu Jėzus, gimęs tūkstančiuose prakartėlių visame pasaulyje, negimsta iš naujo ir mano širdyje, mano gyvenime?“ Prašykime Šventosios Dvasios, kad Ji mums parodytų, kas kliudo iki galo atverti savo širdį Jėzaus atėjimui. Peržiūrėkime savo vertybes, gal kai ką reikėtų išmesti, kai ką pakeisti, kad Jėzus taptų mūsų gyvenimo centru.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. LIEPOS–RUGPJŪČIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!