ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

II advento sekmadienis (C). TAISYKITE VIEŠPAČIUI KELIĄ
Paskelbta: 2012-12-09 05:42:58

Taisykite Viešpačiui kelią, ištiesinkite Jam takus!

Tie Jono Krikštytojo žodžiai taikomi ne tik tiems, kurie jo klausėsi Judėjos dykumoje, bet ir mums visiems šio advento laikotarpiu. Adventas – tai metas, kai klausydamiesi Jono Krikštytojo žodžių rengiame savo širdis sutikti Jėzų. Jis ragina mus prisipažinti, kad esame nusidėjėliai. Įsiklausydami į jo balsą suvokiame, kad daugelis mūsų kelių tėra aklagatviai ar klystkeliai. Jis ragina mus atsiversti, įspėdamas, jog toliau tuo pačiu keliu eiti pavojinga. Jis kreipiasi į kiekvieną žmogų, kviesdamas pašalinti kliūtis, trukdančias sutikti Dievą.

Kokios yra tos kliūtys, kurios neleidžia mums susitikti su savuoju Viešpačiu? Jonas Krikštytojas kviečia užpilti slėnius: „Kiekvienas slėnys tebūna užpiltas.“ Jis mums tarsi šaukia: „Pažvelk, žmogau, į savo sielos gelmes! Ar išlygintas kelias, kuriuo norėtų pas tave ateiti Dievas?“ „Kiekvienas kalnas ir kalnelis tebūna nulygintas.“ Kalnai, užstojantys Viešpačiui kelią, – tai puikybė, stoka meilės savo artimui, kitų žmonių teisimas. „Ištiesinkite Jam takus!“ –nusikratykite nuodėmių, trukdančių pajusti Jėzaus artumą. Tai Jono Krikštytojo žodžiai mums.

Geriausiai visas kliūtis pašalina ir atveria Jėzui kelią į mūsų širdis sakramentinė išpažintis. Šiandien gera proga kiekvienam iš mūsų pažvelgti į save. Ateisiantis Viešpats gerbia mūsų laisvę. Jis nenori veržtis per prievartą, bet laukia, kad mes patys nutiestume Jam kelią. Paskirkime daugiau laiko asmeninei maldai, skirkime laiko paskaityti Šventą Raštą, su didesniu atidumu priimkime Susitaikymo sakramentą. Padarykime artimo meilės darbą, kuris „kainuotų“ šiek tiek laiko ir pasiaukojimo. Susitaikykime su žmogumi, su kuriuo esame susipykę, arba pasimelskime už jį, jeigu negalime susitikti. Prašykime Šventosios Dvasios pagalbos padėti atpažinti tai, kas trukdo artimiau draugauti su Jėzumi. Kalėdų laukimas turi būti ne pasyvus, bet veiklus. Leiskime Jėzui gimti iš naujo mūsų širdyse.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. LIEPOS–RUGPJŪČIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!