ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

Šventoji Šeima (C). ŠVENTOSIOS ŠEIMOS PAVYZDYS
Paskelbta: 2012-12-29 23:18:49

Šiandien Bažnyčia mini Šventąją Šeimą ir visi skaitiniai mums kalba apie šeimą. Tai ypač aktualu šiandien, nes daugelį šeimų yra palietusi liberalizmo banga. Apie šeimas yra prirašyta tiek daug, kad beveik niekas į tai jau nebekreipia dėmesio. Šia proga mums svarbu žinoti, ką šiuo klausimu skelbia pats Kristus. Juk santuoka ne popiežiaus ar kokio nors Bažnyčios susirinkimo įsteigta institucija, bet paties Kristaus priesakas.

Pirmajame skaitinyje iš Siracido knygos pateikiamos tarpusavio santykių taisyklės. Ypač pabrėžiama vaikų atsakomybė ir pagarba tėvams. Tai glaudžiai susiję su ketvirtuoju Dekalogo įsakymu gerbti savo tėvą ir motiną. Išdėstomi pažadai žmogui, kuris gerbia savo tėvus. Jis „atsilygina už nuodėmes, kraunasi lobį, džiaugsis savo vaikais, kai jis melsis, bus išklausytas“. Šeimos narių atsakomybė vienų kitiems kyla ne iš prigimtinių ryšių. Ji plaukia iš bendravimo su Viešpačiu. Antrame skaitinyje apaštalas Paulius išvardija krikščioniškosios šeimos narių pareigas, ragina „apsivilkti nuoširdžiu gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir kantrumu“. Be to, priduria: „Būkite vieni kitiems pakantūs ir atleiskite vieni kitiems.“

Evangelija mini Šventąją Šeimą. Marija ir Juozapas kartu su Jėzumi lankėsi Jeruzalėje ir grįždami pastebėjo, kad minioje nėra Jėzaus. Jie grįžta į Jeruzalę ir atranda Jėzų šventykloje, sėdintį tarp mokytojų ir jiems kalbantį. Marija susirūpinusi Jam tarė: „Kodėl mums taip padarei, mes ieškojome tavęs?“ Jėzus atsakė: „Kam gi manęs ieškojote? Argi nežinote, kad man reikia būti savo Tėvo reikaluose?“ Jėzus pirmą kartą pamini savo dangiškąjį Tėvą.

Ir šiandien tėvams reikia išgirsti Dievo balsą, kaip nugalėti visus sunkumus, kurių visada pasitaiko. Tam reikia melstis, reikia skaityti Šventąjį Raštą, gilintis į Dievo žodį, reikia Šventosios Dvasios pagalbos. Žvelkime į Šventąją Šeimą ir atkakliai siekime meilės, netgi tokiomis akimirkomis, kai sunkumai atrodo neįveikiami. Dievas tikrai nori sustiprinti, išgydyti ir suvienyti mūsų šeimas. Kreipkimės į Jį.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. LIEPOS–RUGPJŪČIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!