ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

Viešpaties Krikštas. TU ESI MANO MYLIMASIS
Paskelbta: 2013-01-16 19:24:19

Šiandien Bažnyčia mini Jėzaus Krikštą. Jėzus ateina prie Jordano upės pas Joną krikštytis. Kyla klausimas, kodėl Dievo Sūnui, esančiam be nuodėmės, reikėjo Jono Krikšto, kuris buvo skirtas atgailaujantiems už savo nuodėmes? Tikroji Jo Krikšto priežastis – susivienyti su nuodėminga žmonija. Jis priima savo misiją žemėje kaip visų tarnas ir susitapatina su visais nusidėjėliais. Parodo, kad Jis priima Tėvo valią mirti ant kryžiaus už visų mūsų nuodėmes. Jėzus krikštijasi ne kad pats būtų pašventintas, bet kad parodytų, ką mes privalome daryti.

Įžengti į upę nusiplauti – tai simbolinis veiksmas, reiškiantis senojo žmogaus tapimą naujuoju žmogumi. Pats Kristus tai vadina naujuoju gyvenimu. Tiesos ieškančiam Nikodemui Jėzus sakė: „Kas negims iš vandens ir Dvasios, neįeis į Dievo Karalystę.“ Nuo to laiko Krikštas yra sąlyga tapti Bažnyčios nariu. Jėzaus Krikštu prasideda Jo išganomoji misija, kuria skelbiamas neregių praregėjimas, belaisvių išlaisvinimas iš vergystės. Tėvas tą patvirtina, nes pasigirsta balsas: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi.“

Šiandien, švęsdami Jėzaus Krikšto šventę, pamąstykime apie savo Krikštą. Popiežiaus pamokslininkas Raniero Cantalamessa sako: „Dvasios ugnis mums duota Krikšto metu. Tad pašalinkime ją dengiančius pelenus, kad ji galėtų vėl įsiliepsnoti.“ Krikšto metu mes buvome įvesti į Dievo tautą, į Jo Bažnyčią, gavome Šventosios Dvasios dovaną. Krikštas mus įpareigoja prisiminti ir gyventi kaip Tėvo sūnus ir dukteris, jis mus įpareigoja tęsti Jėzaus pradėtą misiją. Tačiau šiandien Bažnyčioje ir miesto gatvėse yra daug tokių, kurie yra pakrikštyti, bet dar gyvena lyg pagonys, savo širdimi dar nepriėmę Gerosios Jėzaus Naujienos. Krikštas negarantuoja mums vietos danguje, bet įpareigoja sekti Jėzaus pėdomis.

Jėzus laukia, norėdamas mus atnaujinti savo Dvasia, kad mes savo širdyje išgirstume Dievo balsą: „Tu esi mano mylimasis/ -oji.“ Dabar viskas priklauso nuo mūsų. Kasdien atsiduokime Viešpačiui ir pajusime, kad Šventoji Dvasia keičia mūsų gyvenimą.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. LIEPOS–RUGPJŪČIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!