ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

2 eilinis sekmadienis (C). PASITIKĖKIME!
Paskelbta: 2013-01-16 19:26:57

Šios dienos Evangelijoje skaitome apie Kanos vestuves ir vyno padauginimą. Dievas apreiškia savo garbę ir meilę žmonėms skirtingose ir neįprastose vietose: Betliejaus tvartelyje, vestuvių puotoje ir ant kryžiaus Golgotoje. Vyno padauginimas Kanos vestuvėse yra pirmasis Jėzaus stebuklas. Jėzaus misija šioje žemėje buvo išgelbėti žmoniją nuo pražūties, o ko Jis siekė dalyvaudamas Kanos vestuvėse?

Jono evangelijoje Jėzus pradeda viešąjį gyvenimą ne sakydamas pamokymus, bet švęsdamas vestuves. Pasakojime apie Kanos vestuves nėra jokio religinio Jėzaus veiksmo. Jėzus nepasakė jokio pamokslo jauniesiems. Neužsimenama nė apie šventės metu kalbėtą maldą. Jėzus paprasčiausiai dalyvavo šventėje. Svarbiausia šventėje ne valgis, o tai, kad žmonės galėtų būti drauge, tarpusavyje bendrauti, dalytis gera nuotaika. Pats Jėzaus buvimas jau yra šventė. Jis leidžia mums suvokti, kad pats mūsų gyvenimas yra Dievo dovana ir todėl vertas šventimo. Dabar galime suprasti, kodėl, pasibaigus vynui, Jėzus imasi gelbėti šventę. Jis paverčia vandenį vynu, kad galėtų tęstis džiugi žmonių bendrystė. Tai yra ženklas ir kiekvienam iš mūsų, nes Jis trokšta perkeisti ir mus pačius. Neturime dejuoti dėl nepalankių laikų ar žmogiškųjų trūkumų. Viešpats perkeičia mūsų pastangų vandenį į geriausią vyną. Tas geras vynas – tai meilės dovana.

Jėzus norėjo pabrėžti ir žmogiškąją meilę, kuri sykiu yra labai susijusi su dvasine –dieviškąja meile. Jis bendravo su visais: su vargšais, muitininkais, net ir su fariziejais. Šeši akmeniniai indai, į kuriuos pripylė vandens, – tai atnaujintas gyvenimas Kristuje. Žydai jais naudojosi per apeiginius apsiplovimus. Jėzus turi galią paprastus, nereikšmingus dalykus perkeisti į „gerą vyną“. Marija nežinojo, ką Jis darys, bet pasitikėdama Jėzumi prašė: „Darykite, ką tik Jis jums lieps.“ Tad ir mūsų uždavinys yra pavesti viską Jam ir pasitikėti, kad Jis viską gali padaryti. Pasitikėkime!

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. LIEPOS–RUGPJŪČIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!