ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

3 eilinis sekmadienis (C). DIEVO ŽODŽIO GALYBĖ
Paskelbta: 2013-01-21 21:28:53

Šios dienos Mišių skaitiniai pabrėžia Dievo Žodžio galią. Pirmajame skaitinyje Rašto mokytojas Ezdras aikštėje susirinkusiems izraelitams skaito Dievo žodį iš pranašo Nehemijo knygos. Izraelitai tuo metu buvo sugrįžę iš Babilonijos nelaisvės. Skaitome, kad žmonės, išgirdę Dievo žodį, iškėlę rankas šaukė: „Amen, amen!“, paskui nusilenkė, puolė prieš Viešpatį žemėn ir veidu lietėsi žemės.

Evangelijoje kalbama apie Jėzaus viešosios tarnystės pradžią. Jėzus ateina į Nazaretą, kur buvo užaugęs, ir šabo dieną sinagogoje skaito pranašo Izaijo knygą. Jis pasirenka tą vietą, kur parašyta: „Viešpaties Dvasia ant manęs, nes Jis patepė mane, kad neščiau Gerąją Naujieną vargdieniams...“. Baigęs skaityti tarė: „Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti Rašto žodžiai.“ Abu skaitiniai atskleidžia galingą Dievo Žodžio veikimą. Jėzaus ištartas „šiandien“ yra ir mūsų šiandien. Jėzaus žodis yra tarsi gyvybei būtinas maistas.

Dievo Žodis yra girdimas visose Šventojo Rašto knygose, tačiau akivaizdžiai savo galią atskleidžia Naujajame Testamente. Evangeliją ypač išaukštino Bažnyčios susirinkimai, ji smilkoma, bučiuojama. Joje Dievo Sūnus, pats Viešpats Jėzus, prisikėlęs, gyvas ir veikiantis savo Bažnyčioje, dar ir šiandien mums skelbia išganymo žinią. Turime prašyti Šventosios Dvasios pagalbos, kad mums padėtų suprasti Šventojo Rašto žodžius ir juos prisitaikyti. Šv. Jeronimas yra pasakęs: „Be Šventosios Dvasios pagalbos neįmanoma suprasti Rašto.“ Vatikano II Susirinkimo dokumentuose pabrėžiama, kad „Bažnyčia visuomet gerbė Dievo Žodį taip, kaip ir Viešpaties Kūną, nesiliaudama, ypač šventojoje liturgijoje, imti ir teikti tikintiesiems gyvybės duoną tiek nuo Dievo Žodžio, tiek nuo Kristaus stalo.“ Šių dviejų tikrovių negalima atskirti: „Pirmiau reikia valgyti Jėzų – Žodį, Juo tikėti ir Jį priimti ir tik po to valgyti Jėzų, kaip amžinojo gyvenimo duoną.“ Taip pat mąstė ir šv. Augustinas, kreipdamasis į savo tikinčiuosius: „Pasakykite , broliai, kas jums atrodo svarbiau: Dievo žodis ar Dievo Kūnas? Jei norite teisingai atsakyti, privalote suprasti, kad Žodis nėra mažiau svarbus nei Kristaus Kūnas.“

Neužtenka tik kalbėti apie Šventąjį Raštą, bet reikia imtis paprasto praktiško dalyko – mums reikia jį skaityti ir prisitaikyti sau. Patartina įsigyti ir skaityti žurnaliuką „Žodis tarp mūsų“, jame rasite praktinių patarimų ir paaiškinimų, kaip tą Žodį galime prisitaikyti sau.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. LIEPOS–RUGPJŪČIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!