ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

V gavėnios sekmadienis (C). EIK IR DAUGIAU NEBENUSIDĖK
Paskelbta: 2013-03-12 19:36:10

Nė aš tavęs nepasmerksiu. Eik ir daugiau nebenusidėk.

Tie Jėzaus žodžiai, pasakyti moteriai, kurią fariziejai pagavo svetimaujant ir atvedė pas Jėzų, sakydami, kad ją reikia užmušti akmenimis, tinka ir mums visiems. Gal mes nesame pagauti svetimaujantys, bet turime kitokių nuodėmių. Jėzus žino mūsų nuodėmes kur kas geriau nei bet kas kitas, netgi mes patys. Tačiau Jėzus niekad neprisidės prie mus smerkiančių balsų. Tai nereiškia, kad Jam nerūpi mūsų nuodėmės, Jis sutinka su Tėvu, kad už nuodėmę turėtume būti baudžiami. Bet Jėzus iš didelės meilės mums nusprendė prisiimti šią bausmę sau. Ant kryžiaus Jėzus prisiėmė visas bet kada padarytas nuodėmes ir niekada dėl to nekaltino ir nepasmerkė mūsų. „Nė aš tavęs nepasmerksiu. Eik ir daugiau nebenusidėk“

Fariziejai atėjo tariamai paklausti Jėzaus, o iš tikrųjų norėjo išprovokuoti, kad „turėtų kuo apkaltinti“. Visi laukė, ką pasakys „muitininkų ir nusidėjėlių bičiulis“. Liepti paleisti nutvertą svetimautoją reikštų nepaisyti Mozės įstatymo. Tačiau Jėzus apeliuoja į kiekvieno sąžinę: „Kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pirmas sviedžia į ją akmenį.“ Teisumo nuopelnais didžiavęsi autoritetai susigėdę pasitraukia. Lieka nusidėjėlė, priimanti nepelnytai Dievo dovanojamą teisumą. Ji atgavo viltį dar prieš išgirsdama žodžius: „Nė aš tavęs nepasmerksiu.“ Jėzus atėjo ne teisti pasaulio, bet ieškoti pražuvusiųjų. Žmogui svarbu stoti savo sąžinės akivaizdon, o ne kaltinti kitus. Tikras žmogaus atsivertimas nėra vien nuodėmingų veiksmų nebuvimas, bet tikras širdies perkeitimas. Tuomet, pasak apaštalo Pauliaus, mes laikome sąšlavomis viską, kas trukdo siekti dieviško pašaukimo ir užsibrėžto tikslo.

Mes visi esame ne tik kaip ta moteris, bet dažnai kaip ir fariziejai. Paklauskime savęs, ar nelaikome rankoje akmens. Ar nemėginame teisti kitus? Prisiminkime Jėzaus žodžius, pasakytus fariziejams: „Kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pirmas sviedžia į ją akmenį.“ Meskime iš rankų akmenis.

Visus tuos Jėzaus žodžius galime prisitaikyti sau po atliktų rekolekcijų ir susikaupimo dienų šios gavėnios metu ir laukti Kristaus prisikėlimo šventės.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. GEGUŽĖS–BIRŽELIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!