ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

IV Velykų sekmadienis (C). „JĖZAU, PASITIKIU TAVIMI!“
Paskelbta: 2013-04-16 17:47:53

Ketvirtasis Velykų sekmadienis yra Gerojo Ganytojo sekmadienis. Šį sekmadienį Bažnyčia kviečia melstis už pašaukimus. Tad pakluskime tam kvietimui, nes mums reikia ganytojų, kunigų, vienuolių, ypač šiais laikais. Jėzaus laikais ganytojai – piemenys buvo labai gerai žinomi. Net Senajame Testamente Dievas kalba per pranašą Ezechielį sakydamas: „Štai aš pats rūpinuosi savo avimis ir jų ieškosiu, suieškosiu paklydusias, sugrąžinsiu išblaškytas, aptvarstysiu sužeistas ir pastiprinsiu silpnas“ (Ez 14, 11–16). Skaitydami šios dienos Evangeliją matome, kad Jėzus atėjo ne kaip samdinys, kuris pamatęs vilką palieka avis ir pabėga. Tos avys – tai mes visi. Gerasis Ganytojas už avis guldo gyvybę. Jis veda kaimenę, nes žino vienintelį kelią į amžinąjį gyvenimą pas Tėvą. Ta kaimenė – tai visa Bažnyčia. Jėzus mėgsta perteikti savo mintis įvaizdžiais. Į avidę tais laikais nakčiai suvesdavo avis keli piemenys ir patys jas saugodavo. Ryte, kuris piemuo anksčiau atsikeldavo, sušukdavo, ir jo avys, atpažinusios jo balsą, nusekdavo paskui jį. Kitos avys dar likdavo avidėje. Kyla klausimas: ar mes mokame klausytis Jėzaus balso? Gyvename laikais, kai daug įvairiausių balsų šaukia mus judėti įvairiausiomis kryptimis. Kai kitiems balsams suteikiame pirmenybę, esame priversti lakstyti įvairiomis kryptimis ir prarandame ramybę. Kai klausomės Jėzaus balso, priešingai, esame ramūs, leidžiame Jėzui mus guosti, vesti į tiesą, stiprinti, nurodyti mums kryptį ir tikslą.

Trumpa šios dienos Evangelija, bet ji mums daug ką pasako. Randame tris Jėzaus pažadus. Pirma, Jis pažįsta kiekvieną iš mūsų („aš pažįstu savąsias“), žino mūsų kaltes, problemas, skausmus ir nenustoja mus mylėjęs. Antra, Jis savo avims duoda amžinąjį gyvenimą. Trečia, Jis saugo avis nuo pavojų ir nori jas perduoti į mylinčio Tėvo rankas. Tos avys – tai mes. Atkreipkime dėmesį į Jėzaus žodžius: „Manosios avys klauso mano balso; aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane.“ Paklauskime savęs: ar aš pažįstu Jėzų kaip gerąjį Ganytoją? Ar pažįstu Jo balsą, kalbantį į mano širdį? Kai problemos užgriūva, kai atrodo, kad nebėra jokios išeities, tais momentais kreipkimės į Gerąjį Ganytoją, sakydami: „Jėzau, pasitikiu Tavimi.“

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. LIEPOS–RUGPJŪČIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!