ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

Šeštinės (C). „AŠ PASILIEKU SU JUMIS...“
Paskelbta: 2013-05-10 22:33:29

Šiandien minime Jėzaus sugrįžimą pas Tėvą. Baigėsi Jo žemiškoji kelionė. Jėzus paskutinį kartą susitinka su savo mokiniais, duoda jiems nurodymus ir pasiskelbia grįžtantis pas Tėvą.

Jėzaus žengimas į Dangų Jo mokiniams buvo pabaiga ir pradžia. Jėzaus fizinis kūnas atsiskyrė, tačiau Jėzus liko su jais savo dvasia. Jėzus sukviečia mokinius ir duoda jiems paskutinius nurodymus: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai.“ Siųsdamas mokinius Jėzus paveda jiems ne tik perteikti Jo mokymą, bet svarbiausia užmegzti asmeninį ryšį su Mokytoju. Iš esmės Jėzus atnaujina kvietimą Juo sekti. Šis kvietimas privalo pasiekti visus žmones, įskaitant ir mus. Mums reikia Šventosios Dvasios, kurią Jėzus pažadėjo: „Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir lig pat žemės pakraščių.“ Tikras krikščionis negali pasilaikyti tikėjimo vien sau, bet turi dalytis savo tikėjimu su kitais. Tai yra tikros evangelizacijos ženklas.

Apaštalo Pauliaus malda antrame šios dienos skaitinyje tinka mums visiems: „kad Dievas suteiktų išminties ir apreiškimo dvasią, kad apšviestų jūsų dvasines akis“. Mums visiems to labiausiai reikia.

Štai vienas gražus pasakojimas. Įžengusio į dangų Jėzaus angelai pradėjo klausinėti apie Jo darbą žemėje. Jėzus papasakojo apie savo gyvenimą, mirtį, prisikėlimą ir kaip Jis įvykdė Tėvo valią, kad žmonės neprarastų išganymo. Vienas angelas paklausė: „Bet dabar, kai Tu esi danguje, kas tą darbą tęs toliau?“ Jėzus atsakė, kad Jis turėjo būrį mokinių ir jie tęs Jo darbą. Angelai nustebo: „Argi Petras, kuris Tavęs išsižadėjo, ir kiti, kurie išbėgiojo, kai buvai vedamas nukryžiuoti, negi jie tęs Tavo pradėtą darbą? Kokį turi planą, jei jie visiškai nieko nedarys?“ Jėzus atsakė: „Aš kito plano neturiu. Jais pasitikiu.“

Taip. Jėzus neturi kito plano. Jis pasitiki mumis, kiekvienu iš mūsų, kad mes tęsime Jo darbą, liudysime kitiems Tėvo meilę ir mylėsime kitus, kaip Jėzus kad mus mylėjo. Šią savaitę, laukdami Sekminių šventės, skirkime daugiau laiko maldai, prašykime Šventosios Dvasios dovanų ir pagalbos, tikėdami Jėzaus pažadu: „Štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.“ Jėzus yra su mumis per visas dienas, kiekvieną akimirką, o mes: ar galime sakyti esantys visuomet su Juo?

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. LIEPOS–RUGPJŪČIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!