ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

15 eilinis sekmadienis (A). BŪKIME GERA DIRVA
Paskelbta: 2008-07-06 21:02:32

Šios dienos Evangelija mus skatina susitelkti ties Dievo žodžiu. Jau Mozė Pakartoto Įstatymo knygoje primena Dievo žodžio svarbą: „Atmink <...>, kad žmogus yra gyvas ne viena duona, bet kiekvienu žodžiu, išeinančiu iš Dievo burnos“ (Įst 8, 3). Šiandien Evangelija Dievo žodį lygina su pasėlio grūdu. Derlių duoda tik tas grūdas, kuris krinta į paruoštą dirvą. Gera žemė – tai žmogus, kurio netenkina pasaulio tuštybės, duona ir žaidimai, kuris ilgisi tiesos, kuris ieško gyvenimo prasmės. Pats Jėzus aiškina šį palyginimą. Jis mums kalba apie paviršutinišką, sausą, uolėtą, išsiblaškiusią ir galiausiai gerą bei atsivėrusią Dievo žodžiui širdį.

Klauskime savęs: kokia dirva yra mūsų širdis? Ar esame tie, kurie klausome, bet vėliau pamirštame ir leidžiame kitkam užgožti mūsų mintis? Ar esame tie, kurie įsileidžiame Žodį tik į paviršių? Tokių žmonių labai daug.

Pirmajame skaitinyje iš pranašo Izaijo knygos Dievo žodis krinta kaip lietus ir sniegas, įvykdydamas tikslą, kuriam yra siųstas. Dievo žodis visuomet vaisingas, jis ne šalta abstrakčių idėjų išraiška. Dievas kaip asmuo apsireiškia mums per savo žodį.

Kas šiandien yra ta derlingoji žemė? Tai krikščionis, kuris pirmiausia trokšta Dievo žodžio, jį myli, rūpinasi jį išgirsti ir suprasti. Derlių duoda ir tie, kurie pritaiko žodį savo gyvenime, kurie mąsto Dievo žodį ir palieka jam erdvės įsišaknyti savo širdyje, apšviesti mintis, sutvirtinti pasiryžimus, kad jie virstų evangeliniais darbais, nešdami palyginime minimą derlių. Patartina prieš ateinant į Mišias iš anksto pasiskaityti tos dienos Mišių skaitinius. Tai padės mums geriau juos suprasti ir prisitaikyti sau. Negi labai sunku tai daryti? Pasinaudokime žurnaliuku „Žodis tarp mūsų“. Jame yra kiekvienos dienos Mišių skaitinių paaiškinimas. Dievo Žodis yra ugnis, keičianti mūsų gyvenimą. Jėzus šiandien kreipiasi į mus: „Ar esate priimanti, derlinga dirva, ar bevaisė, atmetanti žemė?“

Patarimai, kaip skaityti Šventąjį Raštą

Perskaitęs skyrelį ar kelias eilutes iš lėto vėl skaityk ir mąstyk:

1. Ar perskaitytame skyrelyje randu kokį nors pavyzdį, kuriuo turėčiau sekti?
2. Ar skaitydamas pastebiu savyje kokią nors nuodėmę, kurios turėčiau vengti?
3. Ar atrandu kokį nors įsakymą, kuriam turėčiau paklusti?
4. Ar yra koks nors pažadas, kurį galėčiau sau prisitaikyti?
5. Ko tas perskaitytas skyrelis moko mane apie Dievą ir apie Jėzų Kristų?
6. Ar man sunku suvokti tai, ką perskaičiau?
7. Ar yra kas nors perskaitytame skyrelyje, ko aš šiandien privalėčiau melsti?

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. GEGUŽĖS–BIRŽELIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!