ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

II advento sekmadienis (B). GEROSIOS NAUJIENOS PRADŽIA
Paskelbta: 2008-12-06 16:39:35

Šiandien skaitome Evangelijos pagal Morkų pradžią. Ji labai svarbi, nes nusako visos Evangelijos esmę: „Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus, gerosios naujienos pradžia“. Žodžiai „gerosios naujienos pradžia“ atskleidžia Jėzų kaip skelbimo objektą. Apie ką Geroji naujiena? Apie Jėzų!

Jėzus Kristus. Jėzus – tai atpirkėjas, išgelbėtojas, „vardas, kilniausias iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žeme ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovei išpažintų: „Jėzus Kristus yra Viešpats!“ (Fil 2, 9–11). Žodis „Kristus“ reiškia, kad Jis yra Dievo siųstasis Mesijas.

Šie Evangelijos žodžiai yra tikėjimo išpažinimas. Jėzus Kristus yra Dievo Sūnus! Apaštalų tikėjimo ir skelbimo esmę randame jau pirmame Evangelijos sakinyje. Šį išpažinimą aptinkame ir Morkaus evangelijos pabaigoje: „Iš tikro šitas žmogus buvo Dievo Sūnus“ (Mk 15, 39).

Apie Joną Krikštytoją Šventajame Rašte skaitome kasmet advento metu. Jonas – Jėzaus pirmtakas, šauklys, rengiantis kelią Jėzaus atėjimui. Senajame Testamente Dievas kalbėjo per pranašus, tačiau iki Jono Krikštytojo net 300 metų nebuvo nė vieno pranašo. Jonas Krikštytojas yra paskutinis iš pranašų. Jo žodžiai kviečia į atgailą ir atsivertimą. Jis skelbia ateinantį Mesiją ir ragina pasiruošti: „Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus!“ Tuos pačius žodžius girdime ir pirmame šios dienos skaitinyje, kur Dievas kalba per pranašą Izaiją.

Visi šios dienos Šventojo Rašto tekstai kalba ne tiek apie praeitį, kiek apie dabartį; ne tiek apie tolimus ir nepažįstamus žmones, kiek apie mus pačius. Esame kviečiami pažvelgti į savo širdį ir pažiūrėti, kas ten dar turi būti pakeista, nukasta ar išlyginta. Kaip Jonas Krikštytojas kvietė žmones į dykumą priimti jo Krikšto, taip ir Jėzus šio advento metu kviečia mus į mūsų gyvenimo dykumą. Gal ten rasime apmirusių ir tamsių vietų, bet ten Jis laukia mūsų. Jis yra skurdžiausiose ir nepatraukliausiose mūsų sielos vietose. Jis nori mus išgydyti ir atnaujinti. Jis yra ten, pasirengęs išvalyti visas dėmes, ištiesinti mūsų kelius. Mums tereikia bėgti pas Jį ir prašyti atleidimo bei išgydymo.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. GEGUŽĖS–BIRŽELIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!